Søk

Går i forhandlinger med Skaun

Kommunestyret i Melhus vedtok på tirsdag å innlede forhandlinger med Skaun om en mulig samling av de to kommunene til én. Høyre er positiv til dette for å sammen kunne skape en sterkere velferdskommune for framtida.
Torsdag kveld behandler også Skaun kommunestyre spørsmålet om videre forhandlinger med Melhus. Neste møte i Melhus' styringsgruppe er fredag (22. april), hvor prosessen videre blir lagt. Kommunestyret vedtok også å avholde en rådgivende folkeavstemning om en eventuell sammenslåing, etter at en intensjonsavtale er forhandlet fram. Det er foreløpig ikke klart når avstemmingen blir, men det blir i mai eller juni.

- Jeg er veldig glad for at vi går til dette skrittet nå. Det har vært en modningsprosess i Melhus blant våre politikere som gjør dette mulig. Det er kun to politikere (SV og MDG) som ikke ønsker å gå videre nå, men da deres forslag til vedtak falt støttet også de forhandlinger med Skaun, sier Guro Angell Gimse, gruppeleder for Melhus Høyre.

Melhuslista ønsket å forhandle om en intensjonsavtale med både Midtre Gauldal og Skaun. Dette forslaget fikk bare Melhuslistas egne stemmer. 16- og 17-åringer får også mulighet til å stemme i folkeavstemmingen.

- Melhus klarer seg bra i dag. Vi må imidlertid se inn i framtiden og på kommunene rundt oss. Da kan det være gode muligheter for å sammen med Skaun danne en sterkere velferdskommune som står seg bedre for tida som kommer. Vi må ruste oss for framtida, sier Marius Krogstad Aune, styremedlem i Melhus Høyre.