Søk
Bilde av Guro Angell Gimse, Stine Estenstad og Marius Krogstad Aune på Høyres landsmøte 2016.
De tre deltagerne fra Melhus Høyre. - Her viser vi det området i Norge vi har et sterkest bankende hjerte for, nemlig Melhus og Trøndelag, sier (f.v.) Guro Angell Gimse, Stine Estenstad og Marius Krogstad Aune. Foto: Fotobaren

Melhus sterkt til stede på Høyres landsmøte 2016

Melhus Høyre stilte sterkt på sist helgs landsmøte i Høyre. Stine Estenstad, Guro Angell Gimse og Marius Krogstad Aune deltok alle på Norges viktigste politiske verksted.
Helgen 8.-10. april ble Høyres landsmøte 2016: Mulighetskonferansen arrangert på Gardermoen.

- På Høyres landsmøte utvikler vi ny politikk for framtiden. Høyre ønsker å skape et samfunn med muligheter for alle. Da må vi skape mulighetslandet Norge, sier de tre.

I løpet av helgen behandlet landsmøtet en rekke forslag til ny politikk, innen flere ulike tema. Forsvar, skole og arbeidsplasser var noen av temaene som var sterkt til stede gjennom helgen.
Bilde av Bent Høie på Høyres landsmøte 2016.
- Vi vedtok en resolusjon som viser hvordan Høyre vil sikre et sterkt forsvar for framtiden og som trygger Norge. Vår frihet og vårt demokrati er verdt å forsvare. Det må vi ikke glemme. Lørdag under landsmøtet var det 76 år siden invasjonen 9. april 1940. Høyre mener det er avgjørende å sikre et sterkt og troverdig forsvar som er tilpasset dagens utfordringsbilde. Det gjør vi gjennom å tilføre de nødvendige ressurser til forsvaret, sier Marius Krogstad Aune.

Selv om forsvar var det temaet det kan hende var mest oppmerksomhet rundt i forkant av landsmøtet, vedtok Høyre også politikk om andre aktuelle temaer.

(Bilde (t.h.): Bent Høie på Høyres landsmøte 2016 om hvordan vi skaper pasientens helsetjeneste)

Politikk for hverdagsintegrering
- Landsmøtet behandlet og vedtok en resolusjon om hvordan vi skaper en politikk som bidrar til god hverdagsintegrering. Vi vil blant annet stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet, men også at integreringen skal starte allerede i mottakene der norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap må være obligatorisk og tilgjengelig mens man venter på en bostedskommune, sier Guro Angell Gimse. Under landsmøtet har Gimse også vært opptatt av likestilling, og hvordan vi kan arbeide videre med likestilling i et mer mangfoldig samfunn.

Høyres landsmøte vedtok også en resolusjon om styrket kamp mot skatteunndragelse. - Dette er et tema som har blitt svært aktuelt i det siste. Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge. Det er derfor viktig at Norge bidrar aktivt i bekjempelsen av internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler. Denne innsatsen må også forsterkes ytterligere, sier Stine Estenstad.

Arbeid, aktivitet og omstilling
Mot slutten av landsmøtet ble det behandlet både skolepolitikk og en resolusjon om hvordan man kan skape trygge arbeidsplasser gjennom omstilling. - Det er et tema som er veldig relevant for tiden, selv om andre områder i Norge er hardt rammet sammenlignet med hva vi opplever i Melhus og Trøndelag. Hele partiet er opptatt av å føre en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling, sier de tre.

I tillegg vil tre deltagere fra Melhus Høyre var også fylkessekretær ved Høyres Trøndelagskontor Christian Ingebrigtsen, også bosatt i Melhus, til stede under landsmøtet. - Dette var ei svært spennende helg. Det er på Høyres landsmøte vi skaper politikken som vil bli ført i Norge i tiden som kommer. Det er her vi finner de gode løsningene som gir et samfunn med muligheter for alle, avslutter de tre deltagerne fra Melhus Høyre.

Bilde av Stine Estenstad, Marius Krogstad Aune og Guro Angell Gimse på Høyres landsmøte 2016.

Bilde: Stine Estenstad, Marius Krogstad Aune og Guro Angell Gimse på Høyres landsmøte 2016.