Søk

Prøvenominasjon gjennomført

Det er et år igjen til stortingsvalget og nå er det tid for å velge representantene som skal representere Sør-Trøndelag på Stortinget!
Melhus Høyre har derfor laget sitt eget forslag til ny stortingsliste. Det skjedde på prøvenominasjonsmøtet denne uka. Dette skal nå sendes som et innspill til komiteen som skal komme med det endelige forslaget til nominasjonsmøtet til Sør-Trøndelag Høyre.

I sommer hadde alle medlemmer hatt mulighet til å sende inn forslag til nominasjonskomiteen, og blant annet med bakgrunn i denne vedtok prøvenominasjonsmøtet følgende forslag til liste:
 1. Linda Hofstad Helleland
 2. Frank Jenssen
 3. Torhild Aarbergsbotten
 4. Guro Angell Gimse
 5. Ove Vollan
 6. Ingvill Dalsegg
 7. Jan Grønningen
 8. Mari Holm Lønseth
 9. Marius Krogstad Aune
 10. Tone Dorthe Sletten
 11. Henrik Kierulf
 12. Ingrid Skjøtskift
 13. Kjetil Reinskou
 14. Eva Lundemo
 15. Thomas Sakshaug
 16. Helen Hol

Vi gleder oss til neste års valgkamp for å sikre Høyre fire nye år i regjering. Bedre løsninger trygger Norge. Det sikrer vi med Erna som statsminister. Bli medlem!

Foto: Andreas Haldorsen/CC BY-SA 4.0