Søk

Sterkere tidlig innsats

I statsbudsjettet for 2017 styrker regjeringen satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole. Det vil styrke barns læring.

Melhus vil i 2017 få over 1,2 millioner kroner ekstra til tidlig innsats for barn som sliter.

 Om vi fanger opp barn som sliter tidlig, kan flere lære mer og få flere muligheter senere i livet. Det er gjennom kunnskap i skolen vi skaper et samfunn med muligheter for alle, sier styremedlem i Melhus Høyre, Marius Krogstad Aune.

Regjeringen har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Det er gjennom bedre løsninger vi trygger Norge for fremtiden. For å sikre et Norge rustet for tiden som kommer, må Høyre fortsette i regjering etter stortingsvalget 11. september 2017.

Les mer om satsingen i Trønderbladet her