Søk

Stand utenfor Melhustorget

Vi skal stå på stand utenfor Melhustorget, og du er hjertlig velkommen til å stå sammen med oss eller komme innom for å gi oss dine innspill. Vi vil nemlig både fortelle hvordan bedre løsninger trygger Norge, men også få dine innspill til vårt pågående programarbeid. Hvordan ser ditt Norge ut?