Årsmøte

Stjørdal Høyre kaller inn til årsmøte i Formannskapssalen i rådhuset, onsdag 8. november kl 1900.


Agenda

Sak 1     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2     Valg av ordstyrer

Sak 3     Valg av referent

Sak 4     Valg av to personer til å skrive under på protokollen

Sak 5     Åpent eller lukket møte

Sak 6     Styrets beretning

Sak 7     Kommunestyregruppens rapport

Sak 8     Regnskap med revisjonsrapport

Sak 9     Valg av: Leder, nestleder og ett styremedlem, utsendinger til fylkesårsmøtet, kvinnepolitisk talsperson og valgkomite

Sak 10  Vedtektsendringer: Tilpassing av Lov for Stjørdal til de nye Fellesvedtekter - kommuneforeninger vedtatt av Høyres sentralstyre 6. juni 2016