Å elske hvem du vil er ikke kriminelt

Det er uforståelig at mennesker har kommet seg til månen før vi kan akseptere at andre er seg selv og at de har rett til kjærlighet. Det er uakseptabelt at å elske skal være en kriminell handling. Norge må ta en ledende rolle i arbeidet for å avkriminalisere homofili.

Det store bildet er at verden har kommet et godt stykke i riktig retning knyttet til menneskerettighetene til LHBTI-personer.

Selv under koronapandemien har land som Costa Rica og Sveits innført likekjønnet ekteskapslov og Angola har avkriminalisert homofili. I 2018 avkriminaliserte den indiske høyesterett homofili, noe som har gitt millioner av indere retten til å elske fritt uten å frykte straffeforfølgelse.

Det er likevel en lang vei før vi kan si oss fornøyd med situasjonen globalt. Fortsatt er homofili ulovlig i nesten 70 land og dødsstraff eller lange fengselsstraffer er ikke uvanlig for noe så normalt som å elske en av samme kjønn.

På vårt eget kontinent har vi dessverre også sett tilbakeslag og grums som vi trodde var et tilbakelagt stadium, som i «homofrie soner» i Polen og Ungarn. 

Høyre går til valg på å legge menneskerettigheter og demokrati som grunnlag for vårt EØS-bidrag til det europeiske sivilsamfunnet. EØS-støtte til «homofrie» kommuner i Polen er selvsagt helt uaktuelt, men vi må gjøre enda mer internasjonalt. Norge må ta en ledende rolle i arbeidet for å avkriminalisere homofili – noe Høyre har vedtatt i vårt stortingsprogram for neste periode.

For LHBTI-personer verden rundt er stabile land og fravær av krig en viktig forutsetning for å kunne bedrive rettighetsarbeid og for egen sikkerhet. I krig og konflikt er det dessverre ofte dem som har minst som rammes mest. Regjeringen har allerede vedtatt å be om LHBTI-kvoteflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og dette er en politikk som vil ligge fast også i neste periode.

Norge bistår gjennom The Global Fund, Gavi og UNAIDS i arbeidet med å bekjempe hiv/aids i mange land. Spesielt Afrika sør for Sahara er fortsatt rammet hardt, men med moderne medisiner kan man nå leve like lenge med hiv som om man ikke hadde det.

Det er en lang vei å gå før vi har like rettigheter og muligheter til å leve et fritt og godt liv i samsvar med ens egne ønsker for et lykkelig og trygt liv uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk mange steder i verden. Historien har vist oss også her hjemme at det er en mulig vei til et slikt samfunn. Det er ikke engang femti år siden homofili var ulovlig i Norge.

Selv om vi har kommet lengre enn mange andre her i Norge er vi ikke i mål. Alle skal kunne gå hånd i hånd på gaten med sin elskede uten frykt for å bli slått ned eller oppleve nettmobbing. For de fleste er det en selvfølge å leve uten slik frykt, men for enkelte er dette hatet en daglig realitet på gaten, sosiale medier eller i arbeidslivet.

Monica Mæland la derfor våren 2020 frem viktige endringer i hatkriminalitetsregelverket som presiserer at bifile, transpersoner og interkjønnspersoner skal ha beskyttelse mot hatkrim. For å styrke arbeidet, har regjeringen i statsbudsjettet for i år satt av 10 friske millioner til arbeid mot hatkriminalitet og diskriminering. Nylig kom ytterligere millioner til som styrker politiets arbeid mot nettovergrep. Vi må fortsatt arbeide for at lovverket ikke bare er paragrafer i en straffelov, men at det blir satt ut i praksis.

Høyre vil fortsette å arbeide for et samfunn der den selvsagte retten til å elske den du vil og være den du er, skal gjelde for alle. For LHBTI-rettigheter er menneskerettigheter og menneskerettigheter er LHBTI-rettigheter.

— 

Charlotte Spurkeland, stortingskandidat for Hordaland valgkrets

Bjarne Amundsen, leder for Åpne Høgre i Vestland