Alternativt budsjett 2020/2021 – Vestland Høgre

Alternativt budsjett: Fylkestingsgruppen til Høgre fortsetter de gode satsingene for 2021. 

Til tross for en meget stram fylkesøkonomi har Høgre evnet å prioritere til det beste for alle innbyggere i Vestland. Vi satser videre på:

Kunnskapsskolen som ser alle elevene i Vestland

2020 har vært et tøft år for alle, og spesielt elevene i Vestland. Hjemmeundervisning og mindre sosial kontakt fører til at flere føler seg ensome. Psykiske problemer er allerede i dag en stor utfordring. Derfor ønsker Høgre å utvide miljøkoordiator ordningen til hele Vestland. Å se hver enkelt elev står i sentrum i for Høgres kunnskapsskole. 

Høgre satser også videre på mangfold i utdanningstilbudet hvor vi videreførerer ordningen med TAF/YSK. Det er viktig å satse på yrkesfagene som er morgendagens helter.

Komme seg raskt frem, og trygt hjem i trafikken

Vestland har over 5000 kilometer med fylkesveier, og et enormt etterslep. Vestland Høgre setter av mye penger til veivedlikehold av veiene våre! For Høgre er det avgjørende av våre innbyggere kommer seg raskt frem, og trygt hjem!

Vi skal stanse utslippene, og ikke utviklingen. Derfor setter Høgre av penger til egne ladestasjoner langs fylkesveiene. At folk har mulighet til å velge miljøvennlige løsninger i hele regionen er avgjørende for å få ned utslippene. 

Legge til rette for fremtidens næringsliv

Covid-19 situasjonen har vist oss hvor sårbart arbeidslivet og bransjene i samfunnet kan være. Høgre har hele veien arbeidet for et bredt politisk flertall skal sørge for gode krisepakker til næringslivet vårt. I vårt alternative budsjett satser vi videre på den maritime næringen. 

Du kan se budsjettet i detalj helt nederst i saken.