En bedre digital hverdag for eldre

For å sikre at flere kan «leve hele livet» må vi sørge for å gi flere eldre økt digital kompetanse, og at flere mestrer digitale verktøy.

For å sikre at flere kan «leve hele livet» må vi sørge for å gi flere eldre økt digital kompetanse, og at flere mestrer digitale verktøy. Vestland Høgre ønsker å gi eldre hjelp i form av kurs og veiledning for å heve sitt digitale mestringsnivå. En løsning kan være å opprette sommerjobber for unge som kan bistå i kursing og opplæring innen digitale tjenester.

I tillegg må vi gjøre det lettere for eldre å benytte seg av kollektivtransport i Vestland. Det betyr at vi må sikre gode løsninger innen betaling og bestilling som senker terskelen for å benytte tilbudene. Samtidig ønsker Vestland Høgre å styrke kollektivtilbudet i distriktene ved å gjøre tilbud som «Hent meg» lettere tilgjengelig for eldre.


Vestland Høgre vil:

  • at det fra kommunene legges til rette for flere kurs og økt veiledning for å heve det digitale mestringsnivået blant eldre
  • opprette en prøveordning med sommerjobber for unge hvor de kan drive opplæring i digitale verktøy og hjelpemidler for eldre
  • senke terskelen for eldre å benytte kollektivtilbud som «Hent meg»
  • at Skyss sikrer at informasjonsskjermer og høyttalere er synlige og hørbare for alle
  • sikre at Skyss benytter eldrerådet for innspill rundt betalingsordninger, tilkomst, service og universell utforming i kollektivtilbudet
  • at Skyss skal sikre brukervennlige løsninger for bestilling og betaling av kollektivreiser