Høyre vil opprette tilbud av 2-årig videregående i Vestland

Mange elever ønsker større utfordringer i videregående i dag. Høyre vil gi disse elevene tilbud om å fullføre videregående på 2 år.

Kjersti, Ingeborg og Julie går på Amalie Skram og er positive til forslaget om 2-årig skuleløp på vidaregåande.

Dersom Høyre vinner valget i Vestland vil de opprette en klasse for elever på studiespesialiserende som ønsker å fullføre videregående på to år. Fylkesordførerkandidat Silja Ekeland Bjørkly tror tilbudet kan bli viktig for de elevene som er ekstra flinke på skolen.

«Vi har allerede et tilbud hvor de som ønsker og trenger kan fullføre videregående over fire eller fem år, men vi har ingen tilbud for de flinkeste elevene som ønsker større utfordringer.» forteller Bjørkly.

Bjørkly sier tanken er å innføre et prøveprosjekt i Bergen, men at innføringen av fritt skolevalg, som også er en valgkampsak for Høyre, gjør at elever fra hele fylket søke seg til en slik linje.

«Dette handler om å ha et mangfoldig skoletilbud hvor vi kan tilpasse opplegget til den enkelte elev. De som sliter på skolen bør få mer tilpasset undervisning på sitt nivå, mens de som mestrer fagene godt må få større utfordringer. Dette forslaget er et av tiltakene som vil sikre dette.»

Forslaget har allerede fått støtte fra flere elever som mener tilbudet kan være relevant for flere av de elevene som idag mestrer skoleløpet svært godt. Bjørkly tror forslaget blir en viktig valgkampsak.

«I går fikk vi besøk på Vestlandshuset av Julie, Kjersti og Ingeborg som alle tre synes dette er et godt forslag. De kjenner flere som ønsker et slikt tilbud. Dette er et forslag vi ønsker å innføre ganske raskt dersom vi vinner valget.»

Bjørkly forklarer videre at tilbudet allerede er vedtatt i Agder og skal innføres allerede fra 2024.

«I Agder, som for øvrig er eneste Høyre-styrte fylkeskommune per i dag, har de nettopp vedtatt en ordning med 2-årig skoleløp som skal begynne i 2024. Det er ingen grunn til at Vestland ikke skal kunne tilby det samme.»