La de eldre bli i jobb så lenge de vil

Aldersdiskrimineringen må bort.

Roald Stigum Olsen mener arbeidslivet må sikre videreutdanning hele livet – også for de eldre. FOTO: PRIVAT

Det er på høy tid å fjerne fratredelsesplikten i arbeidslivet. Det er meningsløst at regler og kultur i samfunnet tvinger motiverte mennesker vekk fra virksomhet og ut i pensjon.

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er 72 år, men altfor mange bedrifter benytter adgangen til å ha intern aldersgrense på 70 år. Hvorfor? I staten er den generelle grensen merkelig nok fortsatt 70 år. Dette bør endres til arbeidsmiljølovens vanlige grense – eller aller helst bare fjernes.

Nesten hver tredje arbeidstaker i offentlig sektor er omfattet av særaldersgrenser. Slike aldersgrenser er det fortsatt mange gode grunner for at vi nå beholder, for dem som av ulike grunner ønsker dette.

Fra 1. juli i år ble plikten til å fratre for offentlige ansatte med særaldersgrenser fjernet og de som selv vil, har nå en mulighet til å fortsette i full jobb. Plikten til å fratre endres til en rettighet for ansatte til å fratre ved særaldersgrenser.

Det er seniorene som representerer den desidert største arbeidskraftreserven i Norge. Disse er en svært viktig ressurs for samfunnet med sin kompetanse og erfaring. Arbeidsevne og vilje går selvfølgelig ikke ut på en bestemt dato. Fjerning av plikten til å måtte slutte i arbeid gir nå den enkelte valgfrihet.

Å stå lenge i arbeidslivet, for dem som har helse til det, styrker åpenbart også folkehelsen. Ved å endre den uheldige diskrimineringskulturen, som dessverre har sneket seg inn i altfor mange samfunnslag, må vi gi dette den største oppmerksomheten.

Da skaper vi bedre demokrati og mer bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi bevarer velferdsstaten bedre, og ikke minst skaper og videreutvikler det solidaritet mellom generasjonene.

Mange kan og vil jobbe lenger. Vi må sørge for at samfunnet blir mer aldersvennlig. Vi skal satse på eldre og bruke deres ressurser. Intet studium kan erstatte «livets skole», men det må være en helt sentral lederoppgaver å sikre videreutdanning hele livet – også for de eldre. 

Ikke la deg føye av dem som stadig forteller at man er «for gammel» når du selv mener noe annet! I Senior Høyre er vi svært opptatt av denne aldersdiskrimineringen.

Se på dagens nyheter og aviser: Er det mye om eldre eller et aldersvennlig samfunn der? Og blir slikt stoff lett fremstilt som kuriositeter? 

Partene i arbeidslivet må gjennomgå sine aldersgrenser og særordninger for å stimulere til individuelle ordninger og reelle valg mellom fortsatt jobb og pensjon. Og selvsagt må det satses på økt kompetanseutvikling for voksne og eldre arbeidstakere, hele livet – uten å forholde seg til meningsløse myter om eldre og utvikling.

Roald Stigum Olsen

Leder, Senior Høgre