Nominasjonskomiteen sitt framlegg til stortingsliste for Vestland Høgre 2021 – 2025 for Hordaland Valgdistrikt

Nominasjonskomiteen er glad for at det var så mange og så stor interesse for å bli en del av laget som skal sikre at Høyre vinner valget og at statsministeren fortsatt heter Erna Solberg etter valget om et knapt år.

Det har gjort jobben vår vanskelig, men definitivt listeforslaget enda bedre. Innstillingen er enstemmig og endelig liste skal stemmes frem av partiets nominasjonsmøte 5. desember som blir et heldigitalt møte. (org dato for fysisk møte var 7. november). Møtet blir nå digital for alle delegater med stemmerett — Og kan følges åpent på Vestland Høgre sin Facebook side som en livestream for medlemmer og presse.

Nominasjonskomiteen for Hordaland valgdistrikt har lagt frem sin liste

Komiteen har levert et forslag som gir Erna det best mulige utgangspunktet for en knallsterk lagseier i vest, og med det et viktig bidrag til at landet vårt får en Høyreledet regjering også etter valget i 2021. Her vest trenger vi en regjering som bygger veier mellom folk, arbeidsplasser og lokalsamfunnene våre, som vil skape mer og inkludere flere i arbeidslivet og som gjør verdiskapningen vår grønnere og mer lønnsom for fremtiden. Nominasjonskomiteen minner også om at ambisjonene for Høyre er høye foran neste års valg. Forrige valg var godt, men ingenting tyder på at vi ikke skal kunne matche og kanskje også overgå valgresultatet fra forrige stortingsvalg. Det betyr hardt arbeid fra hele partiet. Vi har laget et listeforslag hvor ambisjonen om flere stortingsrepresentanter lyser gjennom hele veien. Komiteen understreker at Unge Høyres 7. plass derfor er og må være vår kampkandidat. Hva som er mulig er opp til velgerne neste år.

Innstilt på de første 10. plassene i tillegg til Erna er:

Ove Trellevik, den stødige stemmen fra vest som har gjort en glimrende jobb som talsmann både for næringsliv og for landets kommuner. Som tidligere medlem av næringskomiteen, og gjennom sitt verv i kommunalkomiteen og som tidligere ordfører i Sund vet han hvor skoen trykker, og ser utfordringene både næringsliv og kommunene i vest møter i hverdagen.

Peter Christian Frølich er jurist har gjort seg bemerket som justispolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Han har blant annet jobbet for flere politifolk i gatene, forebygging mot unge kriminelle gjengangere og nye rettslokaler i Bergen. Han er opptatt av å gjøre ting enklere og har engasjert seg i reformer knyttet til både domstoler, jernbanen og taxinæringen. Både forsvars- og utenrikspolitikk er ellers felt som ligger PCs hjerte nær.

Liv Kari Eskeland er med sitt engasjement for grønn industri og ny teknologi verdifull for alle som har sin arbeidsplass i industrien på Vestlandet. I en tid hvor vi skal satse på grønn omstilling, er det godt for regionen at stordabuen ønsker gjenvalg.

Charlotte Spurkeland er ny så høyt på listen, men har mye politisk erfaring. Hennes hjerte banker ekstra for kulturlivet, men hun har også vist gjennom sitt arbeid i Bergen Høyre og Bergen Bystyre at hun har ett bredt interessefelt, og evnen til å jobbe godt med alt fra skolepolitikk til byutvikling.

Tom-Christer Nilsen, er et navn som bør være kjent for de fleste. Tom Christer har bakgrunn som fylkesordfører, statssekretær i samferdselsdepartementet og ved statsministerens kontor. De siste 4 årene har han gjort en imponerende innsats i næringskomiteen med stor innsikt i regionens behov og med vilje og evne til å finne bærekraftige løsninger.

Lise-May Sæle har gjennom sin innsats på fylkestinget vist at ungdommen har sin plass i politikken. Hun er trass sin unge alder god og lang erfaring i Unge Høyre og i Høyre. Lise-May sitter for tida i fylkestinget og i hovedutvalg for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke. Hun er svært engasjert i sitt politiske arbeid, og er et verdifullt tilskudd til et lag av erfarne politikere som ønsker å løfte frem Vestlandet på sitt beste.

Karstein Totland er en av Høyres erfarne ordførere i Hordaland valgkrets, og Karstein har vært ordfører i Masfjorden i 9 år. I 2019 vant han og Masfjorden Høyre valget med 41,4 prosent. Karstein har markert seg som en forkjemper for å bygge veg og infrastruktur, særlig gjennom bruk av fergeavløsnigsordningen. Han har også i det siste markert seg i sak rundt vindkraft, der ønsket er større selvråderett og å bygge vindkraftanlegg der strømmen trengs.

Erlend Nævdal Bolstad er gruppeleder i Ullensvang Høgre, og har etter hvert lang erfaring i lokalpolitikken, og i Hordaland og Vestland Høyre. Erlend jobber som rektor, og er naturligvis opptatt av utdanningspolitikk. Han er også opptatt av samferdsel, og arbeids- og næringsliv, og jobber stadig for at vi skal få bedre samferdselsløsninger og flere arbeidsplasser.

Hannah Sumeja Atic jobber for tida som rådgiver for Erna Solberg, men har også mange års erfaring i lokal og regional politikk i Bergen og i Hordaland, og i Unge Høyre. Hannah brenner særskilt for utdanningspolitikken, men har også opparbeidet seg bred politisk kompetanse som rådgiver i flere år for Torbjørn Røe Isaksen da han var næringsminister, da hun var konstituert statssekretær i næringsdepartementet i 6 måneder, og nå som rådgiver for statsministeren.

Resten av lista består av dyktige og motiverte høyrefolk fra hele Hordaland. Personer med ulik kompetanse, interesser, alder og geografisk tilhørighet. Lista nominasjonskomiteen nå har satt sammen innebærer fornyelse og foryngelse på noen av de sentrale plassene på listen, men understreker at listeforslaget i stor grad reflekterer den samme prioriteringen som partilagene har gjort gjennom prøvenominasjonen som er foretatt fra juni til september.

Komiteen har valgt å la partiet gi innspill både gjennom en prøvenominasjon hvor alle kommuneforeningene har sagt sitt, men også med en uravstemning hvor også det enkelte partimedlem har kunnet si sitt. På denne måten demokratiseres nominasjonsprosessen som før kanskje var mer lukket for andre enn dem som ble delegater til partiets nominasjonsmøte.

Komiteen har med sitt listeforslag avsluttet sitt arbeid og det er nå nominasjonsmøtet som skal sluttføre liste-arbeidet på møtet 5. desember. Der skal listeforslaget debatteres og stemmes over. Nominasjonskomiteen takker partilagene og alle våre medlemmer for alle innspill, råd og veiledning som er gitt inn i komiteens arbeid langt. Det har både gjort jobben enklere og vanskeligere på samme tid, men en enstemmig innstilling viser at rådene vi har fått har vært gode. Komiteen ser nå frem til nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteen takker også dem som ikke er med videre på stortingslista for 2021. En liste på 22 navn vil alltid medføre at noen ikke når helt opp eller får den plassen de eller deres lokallag skulle ønske seg, men for komiteen har dette vært et rent luksusproblem. At partiet har så mange som vil, som kan, og som bidrar til dette laguttaket viser bredde, styrke og at vi langt fra er ferdig med jobben det fortsatt er å lede landet vårt styrket ut av krisen vi fortsatt står i. Vi håper alle vil bidra i valgkampen vi nå går inn i selv om ikke alle står øverst på stortingslisten vi har lagt frem.

Vi minner til slutt om at komiteens arbeid er ferdig, men at nominasjonsmøtet er suverent til å gjøre sine endringer. Det er aldri slik at en nominasjonskomite skal sette to streker under listeforslaget, det er nominasjonsmøtet suverent til å gjøre. Komiteen har jobbet godt og lenge med listeforslaget som vi selvsagt mener treffer godt på bestillingen vi fikk fra partiet; sett sammen det laget som sikrer at flest mulig vestlendinger stemmer på Høyre og Ernas Solberg i 2021. Den jobben har vi gjort, og nå skal nominasjonsmøtet få gjøre sin jobb.

Kontaktperson er nominasjonskomiteens leder:
Kåre Martin Kleppe
Tlf: 47238850
E-post: kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no 

Med beste helsing

Nominasjonskomiteen for Hordaland valgkrets i Vestland Høgre