Programkomiteen treng dine innspel!

Har du tankar om kva Høgre bør gå til val på dei neste fire åra i Vestland? Da trenger vi DINE innspill!

Vestland Høgre sin programkomite har no starta arbeidet med å laga fylkestingsprogrammet vårt for perioden 2023-2027. Framover skal vi møta lokalforeningane, bedrifter, organisasjonar og andre som kan gi gode innspel. Målet vårt er at vi får eit framtidsretta, tydeleg og godt program som kan vise ei politisk retning for dei neste åra. 

Eit godt program er heilt avgjerande for å vinna valet i 2023. Vi må sjå utfordringane både folk og bedrifter opplever, og finna gode løysingar som folk trur på. 

Vi ønskjer difor dine innspel til programmet! Kva er utfordringane i Vestland i dag, og korleis kan vi løysa dei? Kva mulegheiter har vi, og korleis kan vi utnytta desse best mogleg? Vi ynskjer alle innspel velkommen. Ingen innspel er for små, ingen er for store. Vi gler oss til å høyra frå deg!

Send innspel HER: https://ui.ungpd.com/Surveys/b7e604b1-97ae-469c-8677-5409a523099f

Noralv Distad, leiar av programkomiteen