Regjeringen deler ut penger til tusenvis av studentjobber

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får i disse dager tildelt penger til flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter. Totalt fordeles 230 millioner kroner til dette.

Stortingskandidat for Vestland Høgre, Lise-May Sæle og Høyere utdanning- og forskningsminister, Henrik Asheim (H) mener tiltakene er viktige.

– Dette året startet ikke slik noen av oss hadde drømt om. Selv om vi har lettet på en del tiltak for fysisk tilstedeværelse på campus for studentene, så er hverdagen fortsatt preget av mye avstand og lite sosial kontakt. Pengene vi deler ut nå, skal brukes både på tusenvis av nye studentjobber som skal drive faglig og sosial oppfølging, men det er også penger til å bygge opp det psykiske helsetilbudet. Jeg håper det bidrar til å gjøre hverdagen bedre for studenter over hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fagskoler, universiteter og høyskoler får penger til å ansette studenter

Pengene som går ut til fagskolene, høyskolene og universitetene skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det også færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Det er ingen tvil om at lange perioder med nedstengninger har ført til at flere studenter har ekstra behov for, og ønske om, tettere faglig oppfølging. Derfor gir vi nå penger til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter til å få på plass for eksempel faglige debatter og tettere faglig oppfølging. Dette løser egentlig to problemer: ønsket om mer oppfølging og flere jobber som vil gi inntekt til studenter som sliter på arbeidsmarkedet, sier Asheim.

Mer penger til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse. Totalt skal det fordeles 78,5 millioner kroner.

– Vi er utrolig glade for å få dette på plass. Det har vært et år preget av mye alenesitting for studentene. Vi har vært – og er – bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nå håper vi at disse pengene er med å gjøre studenthverdagen bedre for studentene i Bergen og Vestland i tiden som kommer, sier Lise-May Sæle.

Målet er at pengene samlet skal brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud, sier Asheim.

  • 20 millioner kroner skal gå til sosiale lavterskeltilbud. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 50 millioner kroner skal gå til å lønne studenter som skal drive sosial oppfølging. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 8,5 millioner kroner skal gå til arbeid med psykisk helse. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten fordeles etter medlemstall. ANSAs tildeling er fastsatt skjønnsmessig i samråd med ANSA.

Her kan du lese mer om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-deler-regjeringen-ut-penger-til-tusenvis-av-studentjobber/id2836812/?fbclid=IwAR0pRvUQzZxguTBi6-C5KrPsAuYOmixZ8beg-_B91x-GVdX14z6iyWsFlRA