Regjeringen motarbeider Vestlandet

I begynnelsen var regjeringen mest opptatt av å reversere alt Høyre hadde gjort i åtte år. Nå virker det som deres nye prosjekt er å aktivt nedprioritere og stikke kjepper i hjulene for det som skjer på Vestlandet.

Og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det har blitt slik. Hele 11 av 19 statsråder kommer fra Østlandet. Til sammenligning har hele Vestlandet kun to statsråder, der verken Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal eller Rogaland er representert. Faktisk har Vestlandet vært underrepresentert i alle Ap-regjeringer, i følge en undersøkelse utført av Intitativ Vest. Det at Vestlandet er underrepresentert, også denne gangen, har vi allerede merket godt.

I 2022 forsøkte regjeringen å utsette byggingen av ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle ved å ikke bevilge midler til prosjektet. Ett av de viktigste samferdselsprosjektet på hele Vestlandet ble skjøvet til siden. Selv om SV forhandlet prosjektet inn igjen på statsbudsjettet, viste dette utvilsomt hvor regjeringens prioriteringer lå.

Videre ble det kjent at regjeringen heller ikke ville prioritere kollektivsatsing i Bergen. De ville derimot vente to år med en finansieringsavtale for Bybanen til Åsane, noe som i praksis betyr en utsettelse. I tillegg varslet de at de ikke lenger ville finansiere 70% av prosjektet slik de lovet i valgkampen i 2019, 2021 og som de vedtok i Hurdalsplattformen senere. Nå skulle de kun dekke 50% av summen i Nasjonal Transport Plan (NTP). Kanskje.

Om ikke det var nok ga regjeringen i september i fjor grønt lys for å flytte deler av Fiskeridirektoratets toppledelse til Tromsø og Bodø. Fiskeriministeren har også stilt krav om at nye stillinger skal etableres i distriktene eller i Nord-Norge. Med det vedtok de å flytte flere av kjerneoppgavene i Fiskeridirektoratet ut av Bergen, og vannet ut et fantastisk godt fagmiljø. I tillegg ville regjeringen stoppe samlokaliseringen mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet på Dokken, noe SV også måtte snu i forhandlingene.

Samtidig som denne regjeringen bevilger opp mot en milliard kroner til oppsplitting av fylker på Østlandet og i Nord-Norge, tar de penger fra Vestlandet ved å redusere rammetilskuddet i 2023. Dette har gitt oss i Vestland mindre penger til veivedlikehold og videregående utdanning enn vi ellers ville hatt.

Videre har regjeringen gjort en rekke andre vedtak som gjør det vanskeligere for næringslivet på Vestlandet. Innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og økt grunnrenteskatt for kraftbransjen er kanskje det som har rammet næringslivet og kommunene hardest. I tillegg har de økt formuesskatten, utbytteskatten og arbeidsgiveravgiften. Samtidig har de strammet inn på muligheten for å leie inn arbeidskraft. Dette rammer Vestlandsbedriftene særlig hardt i en tid med stor mangel på nettopp arbeidskraft.

Nylig publiserte ordføreren i Austevoll, Morten Storebø, en treffende kommentar på Facebook om regjeringens manglende forståelse av Vestlandet. For et par uker siden inviterte regjeringen til Havkonferansen i Bergen, og hadde fløyet inn statsråder og andre innledere for anledningen. Han beskrev det hele slik; «Du merka at det i salen breidde seg ei oppfatning av at ‘kva er dette for noko?’, ‘har dei flydd inn folk til Bergen for å snakke om noko som folk her veit mykje meir om?». Istedenfor å komme hit og lytte til de med skoene på, valgte regjeringen heller undervise vestlendinger i vestlandet. Ganske merkelig, for å si det mildt.

Videre skrev ordføreren fra Austevoll at han tidligere i år sendte en åpen invitasjon til næringsministeren om å besøke kommunen deres. Svaret var at «næringsministeren dessverre ikke har anledning til dette». Næringsministeren har tydeligvis verken behov for eller et ønske om å besøke Austevoll, den største fiskerikommunen i Norge, på noe tidspunkt. Det er overraskende arrogant fra ministeren som nå trolig blir en del av Arbeiderpartiets østlandsdominerte partiledelse.

I sum understreker eksemplene til Storebø at mangelen på interesse og forståelse for Vestlandet i regjeringen er stor. Alt i alt har regjeringens politikk de siste årene vært svært dårlig nytt for Vestland og Vestlandet. Der vi har ropt om økte midler til rassikring, kollektivsatsing og utbedring av vei, blir vi møtt med enda større satsinger i øst. Der vi har skrytt av at vi kan bidra med verdensledende teknologi og verdiskaping, blir vi nå møtt med store innstramminger, skatteøkninger og slagord som at «nå er det vanlige folk sin tur». Det er så håpløst og frustrerende at det nesten blir komisk.

Nå haster det for Vestlandet å få til en endring. Det første vi må sikre er flere ordførere og fylkesordførere fra Høyre. Så kan vi glede oss over at det kun er drøye to år igjen til vi kan få Erna tilbake i førersetet.