Resolusjoner 2022

Resultat av resolusjonsbehandling på Fylkesårsmøtet 2022

Her er resultat av resolusjonsbehandlingen på årsmøtet 2022:

Vedtatt på årsmøtet:
Resolusjon 1:    Bedre lokalsamfunn med Høyre (enstemmig vedtatt)

Resolusjon 2:    Kollektivtilbod for framtida. (enstemmig vedtatt)

Resolusjon11:   Bygda 2.0 (enstemmig vedtatt)

Resolusjon 14:  En skole for fremtiden og eleven (enstemmig vedtatt)

Resolusjon 19:  Vestlandet treng meir kraft og tilgang til sin eigen kraftproduksjon eleven (enstemmig vedtatt)


Oversendes fylkesstyret:

Resolusjon 4:    Eldreomsorg framover

Resolusjon 5:    Frå Kinn Høgre

Resolusjon 6:    Grønt Vestland

Resolusjon 7:    R13 

Resolusjon 8:    Rassikring av fylkesveg 49 mellom Austrepollen og nordrepollen

Resolusjon 10:  Ambisjonsnivå̊ for RV7 Hardangervidda

Resolusjon 12:  Psykisk helse

Resolusjon 17:  Konsekvenser av ny verdisetting av oppdrettskonsesjoner (…)

Resolusjon 18:  Seniorar i arbeid