Resolusjoner fylkesstyret 10.03.22

Vestland Høgre har vedtatt tre nye resolusjoner på fylkesstyremøtet 10.03.22.

Vestland Høgres fylkesstyre vedtok enstemmig følgende resolusjoner den 10.03.

  • God eldrepolitikk
  • Grønt Vestland
  • Psykisk helse