Resolusjonskomiteen si innstilling

Resolusjonskomiteen si innstilling til fylkesårsmøte i Vestland Høgre 2024.

Vedlagt resolusjonshefte

Resolusjonskomiteen si innstilling: Resolusjonskomiteen innstiller på å behandle følgjande resolusjonar:

  1. Eit framtidsretta skattesystem
  2. Eit trygt Noreg
  3. Ein betre skule
  4. Fleire i arbeid
  5. Meir lokal avgjerdsrett og meir lokalt demokrati

Vi oppfordrar til å sende inn endringsforslag til alle resolusjonane og gjerne hente inspirasjon frå dei andre resolusjonane. Fristen for dette er fredag 02.02 kl. 10:00. Send inn her.

Komiteen ynskjer vil be om at Arbeidsutvalet vil plukke ut dei resterande resolusjonane dei meiner er viktige for programarbeidet, og at dei blir oversendt til fylkesstyret for politisk behandling.

Ta kontakt med Elias Eide (elias.eide@stortinget.no) dersom det er spørsmål.