Resultat Prøvenominasjon amp; Rådgivende uravstemning – Vestland Høgre

Her finner du resultater fra gjennomført Prøvenominasjon og Rådgivende Uravstemning for Vestland Høgre.

Som PDF ligger resultater for begge valg distrikt, Sogn && Fjordane og Hordaland.

Minner om at nominasjonskomiteene er suverene i sitt forslag som skal legges frem, og at dette er verktøy/innspill i deres arbeid.

Ta kontakt med nominasjonsleder i den respektive komité dersom dere har spørsmål.

Sogn && Fjordane:
Vidar Grønnevik
vidar@vili.no
905 44 118

Hordaland:
Kåre Martin Kleppe
kare.kleppe@gmail.com
47 23 88 50