Skjerping, Venstre!

Under Venstres landsmøte i helgen, gikk et flertall inn for å skrote fraværsgrensen. Det er urovekkende at et parti med kunnskapsministeren i spissen, velger å fjerne en grense som fungerer. 


Av Emilie K. Litleré (18), 1. nestleder i Bergens Unge Høyre og Tora Kildehaug (21),
2. nestleder i Hordaland Unge Høyre.

For vi kan alle være enig i at fraværsgrensen, i likhet med de fleste ting ikke er perfekt, men løsningen kan ikke være å fjerne den! For sannheten er at den faktisk har fungert. Det er derfor skremmende at Venstre og en rekke andre politiske partier tar til orde for å fjerne fraværsgrensen, uten at de kommer med tydelige alternativer for hva de ønsker som erstatning for fraværsgrensen. Det er ikke god skolepolitikk! Det som derimot er god skolepolitikk er det som kommer frem i Fafo-rapporten om fraværsgrensen, som viste at fraværet hadde stupt med 27 prosent. Ikke nok med det, så var fraværet mest redusert hos de elevene som tidligere hadde høyest fravær og de svakeste karakterene. 

For sammen med venstresiden, tror Venstre at det er snilt å ikke stille krav til oss elever. Men det er nettopp disse kravene som får oss på skolen. Da korona inntraff den norske skolen i fjor, ble veien for å bli liggende i sengen mye kortere enn da vi måtte komme oss fysisk på skolen. Vi var nok mange elever som ble fristet til å bli liggende i sengen og «følge» med på undervisningen fra sengekanten. Heldigvis har fraværsgrensen gjort det lettere for lærerne å følge opp elevenes oppmøte og hindret at faren for å falle ifra, blir enda større. 

En annen utfordring med korona-hjemmeskole er at det er blitt vanskeligere for lærerne å følge opp oss elever. Først og fremst har de ikke fått like god innsikt i hva vi elever egentlig lærer oss, men også fordi de heller ikke får med seg hvordan vi egentlig har det. Kanskje noen er trøtte etter å ha sittet oppe hele natten og sett på Netflix, mens andre sliter med depresjon i denne dystre tiden. Gjennom fraværsgrensen har lærerne kontroll og oversikt på hvem som trenger oppfølging. Enten det er ved å bli holdt i tøylene eller å bli henvendt til skolepsykolog. For å si det enkelt, Venstre, er det et år du ikke skal tukle med fraværsgrensen så er det under en pandemi med hjemmeskole!

Også kan vi alle selvfølgelig være enig i at enkelte lærere må bli flinkere til å vise skjønn. Dersom en elev ikke kommer tidsnok til nettundervisningen grunnet internettproblemer, trenger man kanskje ikke å være så rigid og å gi anmerkning og fravær. Målet burde være å se hver enkelt elev og komme oss best mulig i møte. Men å tro at det blir bedre ved å fjerne det eneste hjelpemiddelet som sørger for at vi elever blir sett og får den oppfølgingen vi har krav på, er bare naivt.