Vallista for Hordaland valkrins

Høgre Hordaland valkrins valliste for stortingsvalet 2021

Lørdag 5. desember kom resultatet frå nominasjonsmøtet i Hordaland

01.     Erna Solberg, Bergen
02.     Ove Trellevik, Øygarden
03.     Peter Christian Frølich, Bergen
04.     Liv Kari Eskeland, Stord
05.     Charlotte Spurkeland, Bergen
06.     Lise-May Sæle, ungdomskandidat, Bergen
07.     Karstein J. Totland, Masfjorden
08.     Erlend Nævdal Bolstad, Ullensvang
09.     Hannah S. Atic, Bergen
10.     Roald Stigum Olsen, Senior Høgre-kandidat, Bergen
11.     Iril Schau Johansen, Voss
12.     Brage Engebretsen, Bergen
13.     Thomas Larsen, Alver
14.     Janne Gro Nyheim Rasmussen, Bergen
15.     Anita Melingen, Austevoll
16.     Erlend Hesjedal-Johannessen, Vaksdal
17.     Stian Herøy, Fedje
18.     Henrik Engevik Hatlevik, Stord
19.     Anne Lorgen Rise, Bergen
20.     Lars Einar Hollund, Sveio
21.     Vasan Singaravel, Bergen
22.     Inger-Lise Skarstein, Bergen

STATSMINISTER OG 1. KANDIDAT ERNA SOLBERG:
– Jeg er takknemlig og stolt over å få lov til å representere Høyres liste i Hordaland valgkrets for fire nye år. Jeg har fortsatt mye å gi.
– Jeg jobber for at landet fortsatt skal ha en borgerlig regjering etter valget neste høst, og har tro på at vi fire partier kan vinne flertall.

Røystingar personval
4. plass: 156 røster Liv Kari Eskeland/Stord, 62 røyster Torill Eidsheim/Alver
5. plass: 111 røyster Charlotte Spurkeland/Bergen, 108 røyster Tom-Christer Nilsen/Askøy
7. plass: 175 røyster Karstein J. Totland/Masfjorden, 42 røyster Roald Stigum Olsen/Bergen

21. plass: 106 røyster Vasan Singaravel/Bergen, 70 røyster Marie Bruarøy/Bjørnafjorden og 37 røyster Vegard Enerstvedt/Bømlo. Neste røysting: 124 V. Singaravel og 88 M. Bruarøy.


Innstilling til valliste Hordaland valgkrets
https://hoyre.no/vestland/aktuelt/nominasjonskomiteen_sitt_framlegg_til_stortingsliste_for_vestland_hogre_2021_2025_hordaland_valgdistrikt/ – der ligg og presentasjon av kandidatane.

For fleire kommentarar – Vestland Høgre:

1. kandidat Erna Solberg – kontakt politisk rådgjevar Hannah S. Atic tlf. 93261398
2. kandidat Ove Trellevik, tlf. 48028240
3. kandidat Peter Christian Frølich, tlf. 41520873
4. kandidat Liv Kari Eskeland, tlf. 97552018
5. kandidat Charlotte Spurkeland, tlf. 92866652
6. kandidat / ungdomskandidat Lise-May Sæle, tlf. 48127770
7. kandidat Karstein J. Totland, tlf. 97733819

Fylkesleiar Tom Georg Indrevik, tlf.91313409
Fylkessekretær Steinar Gerhardsen, tlf. 93054555