Vedtatte resolusjoner på fylkesårsmøtet 2023

Vedlagt ligger resolusjonene som ble vedtatt på Vestland Høgres årsmøte 2023.

Den 4.-5.februar avholdt Vestland Høgre sitt fylkesårsmøte på Quality Edvard Grieg på Flesland. Denne helgen vedtok vi vårt fylkestingsprogram og fire ulike resolusjoner.

Vedlagt ligger de resolusjonene som ble behandlet og vedtatt av årsmøtet:

  1. Bedre lokalsamfunn med Høyre
  2. Grunnrenteskatt på havbruk
  3. Utenrikspolitikk i en urolig verden
  4. Pådriver for sirkulærøkonomi i klesbransjen