Vestland Høgres førsteutkast til valgprogram 2023-2027

Vestland Høgres programkomite har nå publisert førsteutkastet til valgprogram for den neste perioden. Medlemmene kan nå komme med sine innspill.

Send dine innspel til programkomiteens sekretær Silje Myren Johansen på mail; siljoh@hoyre.no, innen 1. desember 2022.