Vestland Høgres nominasjonskomite informerer

Den rådgivende prøvenominasjonen for Vestland Høgre er nå avsluttet med frist for innsendelse 12. juni og komitemøte 14. juni.

Alle lokallag og sideorganisasjonen har nå fått muligheten til å komme med sin prioriterte liste over den foreløpige alfabetiske listen over kandidater som er arbeidet frem fra nominasjonskomiteen og fylkespartiet. Prøvenominasjonen er rådgivende for komiteens videre arbeid frem mot nominasjonsmøtet 24. september kl 12.00 på Clarion Bergen Airport Hotell.

Ved spørsmål ber vi om at leder i Nominasjonskomiteen Tom Georg Indrevik kontaktes på indrevik@hotmail.no eller på telefon 913 13 409.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.