100 milliarder til kriserammede bedrifter

-Det er viktig at vi samarbeider i denne krevende tiden, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Koronaviruset har satt hele Norge på prøve. Finansminister Jan Tore Sanner uttrykker dyp medfølelse med de som er rammet av koronaviruset og takknemlighet for alle som jobber døgnet rundt i disse avgjørende dagene.  

-Den er særlig tøff for alle som har blitt smittet og er syke, den er tøff for alle i helsevesenet og andre kritiske samfunnsfunksjoner som jobber dag og natt for å holde hjulene i gang.

Det viktigste nå er å sikre liv og helse. Samtidig er norsk økonomi er i en svært krevende situasjon. Mange er redde for arbeidsplassen sin. 

-Det er viktig at vi samarbeider i denne krevende tiden og vi skal komme gjennom dette sammen, følger Jan Tore Sanner opp. 

Allerede i kveld legger regjeringen to nye tiltak for å sørge for at flest mulig har en jobb å komme tilbake til når dette er over:

1) For små og mellomstore bedrifter vil vi etablere en statlig lånegaranti for banklån slik at bedriftene kan få bedre likviditet og mulighet til å betale regningene selv om inntektene uteblir.

2) For de største bedriftene våre vil vi gjenopprette «Statens obligasjonsfond» for å sikre finansiering til større selskaper, bidra til bedre likviditet i selskapene og sikre at norske arbeidsplasser kan beholdes gjennom krisen. 

Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i større grad låner penger. 

Vi vil foreslå at fondet i første omgang får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra finanskrisen, sier finansministeren.

Regjeringens mål er at en størst mulig del av norsk næringsliv og flest mulig arbeidsplasser overlever gjennom denne ekstraordinære tiden. Sanner sier regjeringen vil gjøre alt de kan for å bidra til nettopp det. 

- I løpet av de siste dagene har vi foreslått en tiltakspakke som vil avhjelpe situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Det kommer. Dette jobber vi allerede med, avslutter Sanner.