47 nye studentboliger på Damsgård

Høyre i regjering har siden 2014 satset stort på bygging av studentboliger. Nå kommer det penger til 2000 nye, hvorav 47 på Damsgård i Bergen

Tak over hodet til en rimelig penge er en forutsetning for mange studenter for å få hverdagen til å gå rundt, sier Høyres fraksjonsleder for skole i Bergen, Marte Leirvåg. 

Med tildeling til 2000 nye studentboliger nå, vil det om noen år bety at minst 47 studenter får mulighet til å bo rimelig og trygt på Damsgård gjennom studietiden sin i Bergen, legger hun til.  

Vil ha fortgang i byggeprosesser 

I år har regjeringen valgt å prioritere nye, og lovende byggeprosjekter som kan bygges raskt. Koronaviruset har ført til en rekordhøy arbeidsledighet og for mange er fremtiden usikker. Derfor har regjeringen valgt ut de byggeprosjektene som raskest mulig kan ta første spadetak og stimulere positivt til økonomien.  

 Det er veldig positivt at vi kan bygge 2000 nye studentboliger når koronaviruset legger en stor demper på økonomien. Studentsamskipnadene har vært gode på planleggingen av byggeprosjekter slik at vi nå kan komme raskt i gang, sier Leirvåg.


Se hvor det bygges her:

Samskipnad/ stiftelse

Prosjekt

Hybel-enheter

Tilskudd i 1000 kroner

Studentsamskipnaden SiO

Lillestrøm

300 

92 400

 


Studentsamskipnaden SiO

Kringsjå III

300

108 300 

 


Studentsamskipnaden i Østfold

Bjølstad V

23

7 084 

 


Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Ringerike

164

50 512 

 


Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Porsgrunn

250

77 000 

 


Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Rauland

20

6 160 

 


Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Klostergata 56

127

45 847 

 


Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Nedre Møllenbergata 

16

5 776 

 


Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Ålesund

84

25 872 

 


Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Nardoveien

175

63 175

 


Studentsamskipnaden på Vestlandet

Frydenbø II

47

16 967 

 


Studentsamskipnaden på Vestlandet

Vieråsen 

59

18 172 

 


Studentsamskipnaden i Innlandet

Grønnegata 70

11

3 388 

 


Studentsamskipnaden i Innlandet

Østregata 

104

32 032 

 


Norges arktiske studentsamskipnad

Elvesletta

180

129 960

 


Norges arktiske studentsamskipnad

Dramsveien 

120

36 960 

 


Blindern studenthjem

Nordfløy

20

7 220 

 


SUM

 


2 000

726 825