Beffen er viktig for Bergen

Beffen er en institusjon i Bergen. Derfor vedtok Bergen Høyre på sitt årsmøte 24. november følgende uttalelse om at Beffen skal kunne drives videre.

Beffen er en institusjon i Bergen. Med en historie helt tilbake til 1894 har Beffen vært et bindeledd over Vågen i over 100 år. Beffen binder Dreggen sammen med Nordnes, og er en viktig del av byens identitet. Beffen har i flere år meldt om dårlig økonomi. Bergen Høyre mener det må være et mål å innlemme Beffen enda bedre i kollektivtilbudet i Bergen, og sikre fortsatt drift.

Bergen Høyre vil:

  • Sikre fortsatt drift av Beffen ved at Bergen kommune vurderer økonomisk tilskudd til driften;
  • At det vurderes samarbeid med Skyss slik at kollektivreisende kan benytte Beffen gjennom Skyss abonnement/billett.