Alternativt budsjettforslag

Foto: Høyre

Bergen Høyres bystyregruppe la i midten av desember 2018 frem sitt forslag til budsjett og tilhørende økonomiplan for Bergen i 2019-2023. Her kan du lese budsjettforslaget i sin helhet. 

Høyres budsjettforslag for Bergen bygger på noen viktige forutsetninger som vi håper du kjenner igjen som god Høyre-politikk:

  •  Økonomisk ansvarlighet.

  •  Gode tjenester av høy kvalitet.

  •  Valgfrihet for deg som bruker kommunens tjenester.

  •  Du skal få velge private alternativer på en rekke områder.

  •  At kommunens tilbud skal være tilpasset deg, og ikke omvendt. 

Gruppeleder Hilde Onarheim og budsjettansvarlig Henning Warloe forklarer hovedlinjene i alternativt budsjett: 

Veldig mye er bra i Bergen kommune, men vi må hele tiden strekke oss lenger. Barn begynner i skolen med forskjellig utgangspunkt, og undervisningen må i større grad tilpasses dette. Når livssituasjonen endrer seg må dine behov være viktigst, og ikke kommunens. Er du gammel nok til å trenge hjemmesykepleie eller sykehjemsplass, er du også gammel nok til å velge selv, understreker Onarheim. 

Vi forklarer i budsjettet hvorfor vi er kritiske til den økonomiske utviklingen til Bergen kommune. Vi advarer mot økte utgifter som gjør kommunen stadig mer avhengig av eiendomsskatt fra familier og bedrifter, og som vil bli rekordhøy i 2019, sier Warloe som selv har vært finansbyråd i Bergen, og vet hva som må til for en bærekraftig kommuneøkonomi. 

Høyre vil fastholde at eiendomsskatten bør reduseres, og i vårt budsjett for 2019 reduserer vi den med 20 % for alle boligeiere, og vi viser at den kan reduseres med hele 50 % i årene frem til 2022. At kommunen krever inn eiendomsskatt må aldri bli en sovepute, og Høyre vil alltid være opptatt av å redusere utgifter der det er fornuftig fremfor å sende regningen til deg som bergenser. 

Budsjettforslaget ble behandlet i bystyremøte 19. desember 2018.