Anne Lorgen Riise gjenvalgt som leder i Bergen Høyre

Leder i Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise, ble på Bergen Høyres årsmøte gjenvalgt som leder for Bergen Høyre. 

Anne har vært leder i Bergen Høyre siden 2016, og fikk valgkomiteens og årsmøtets tillit til å fortsette det gode arbeidet videre. 
Med i partiledelsen har hun 1. nestleder Asle Wingsternes (ikke på valg), 2. nestleder Eivind Nævdal Bolstad (gjenvalg).

Mangeårig AU-medlem, Neshe Lie, fikk også gjenvalg i AU, og utgjør nå med Einar Johansen og Erik Abrahamsen de faste medlemmene i utvalget. 

Vara-medlemmene Lise Ramsøy og Arent Kragh fikk gjenvalg, samtidig som Marte Leirvåg ble valgt inn som nytt vara-medlem i Arbeidsutvalget. 

Bergen Høyre takker Lise Wergeland Strømmen for hennes innsats som vara-medlem i 2019. 


På årsmøtet ble også følgende valg gjennomført:

Desisjonen
Leder Ørnulf Samdal 2019-2020 (gjenvalg)
Medlem Norvald Visnes 2019-2020 (gjenvalg)
Medlem Torunn Turøy 2019-2020 (ny)

Lovkomite
Leder Dan Femoen 2019-2020 (gjenvalg)
Medlem Caroline Sandven Taule 2019-2020 (ny)
Medlem Carl-Christian Grue Solberg 2019-2020 (ny)

Valgkomite
Charlotte Spurkeland, leder, 2019-2021 (ny)
Wenche Hystad, 2019-2021 (gjenvalg)
Norvald Visnes, 2019-2021 (gjenvalg)

Bergen Høyre ønsker samtidig å takke Wenche Hystad (desisjonskomite), Silja Ekeland Bjørkly (leder av valgkomiteen), Gudrun Jebsen (lovkomiteen) og Dag Håkon Myrdal (lovkomiteen) for deres arbeid for partiet!