Ap-byrådet arvet en skolesatsing uten sidestykke

Henning Warloe, Høyres 6.kandidat til Bystyret og tidligere finansbyråd i Bergen

Roger Valhammer og Linn Kristin Engø fra Arbeiderpartiet driver med frekk historieforfalskning i BT 31/7, når de hevder at Arbeiderpartiet «arvet et skoleforfall uten sidestykke» fra Høyre. Det må de slutte med.

Innlegg i Bergens Tidende 

Det må da være noen voksne igjen i Arbeiderpartiet som husker lenger tilbake enn til 2011? Det året ble nemlig det store skoleforfallet avdekket i all sin gru i Bergen, og det er helt riktig at Høyre ledet byrådet da det skjedde. Men når og hvordan oppstod et slikt omfattende bygningsforfall på skolene i Bergen? Da må vi gå lenger tilbake i tid. Alle med greie på bygg kan fortelle Valhammer og Engø at forfall skjer over mange år, dersom det ikke er penger til nødvendig vedlikehold, eller hvis dette blir nedprioritert som følge av dårlig organisering og styring. Og det var akkurat dette som skjedde da Arbeiderpartiet styrte Bergen gjennom mange år frem til 2003, da Høyre til slutt måtte overta ansvaret.

Hvem kuttet ut de faste vaktmesterne på alle skolene, slik at det daglige vedlikeholdet ble skadelidende? Arbeiderpartiet.
Hvem styrte kommunens økonomi så dårlig at de måtte kutte vedlikeholdsutgiftene i Bergen kommune til beinet? Arbeiderpartiet.
Hvem etterlot seg kommune-Norges største underskudd på nesten én milliard til oss som overtok konkursboet i 2003? Arbeiderpartiet.

Høyre igangsatte en massiv opprydning i kommunens økonomi.
1000 ansatte måtte omstilles, bydelsadministrasjoner nedlegges og antall årsverk reduseres. Alle utgifter måtte kuttes, før budsjettene kunne godkjennes av fylkesmannen. Eiendommer måtte selges fordi det ikke var penger til vedlikehold. Bergen kommunes økonomiske situasjon har aldri vært mer alvorlig enn den var etter 16 års Arbeiderpartistyre. Det tok 4 år å rydde opp og slette underskuddet, deretter kunne vi forsiktig begynne å satse igjen.
Og da skoleforfallet ble avdekket i 2011, hadde Bergen kommune heldigvis økonomi til å lage planer for et kjempeløft på skole. I de siste 4 årene Høyre styrte Bergen, ble det igangsatt skoleinvesteringer for over 5 milliarder kroner. Ingen andre kommuner satset mer enn oss. Arbeiderpartiet har nå styrt Bergen siden 2015, og det er åpnet 10 nye skoler. Valhammer og Engø vet at hele 9 av de 10 var planlagt, vedtatt og igangsatt av Høyre-byrådet. Arbeiderpartiet arvet altså ikke et skoleforfall, men en skolesatsing uten sidestykke. Skoleforfallet i Bergen må derimot Arbeiderpartiet selv bære hovedansvaret for.