Arbeiderpartiets Linn Engø ber om ærlighet, men evner ikke å være ærlig selv

Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) ber politikere svare for seg og være ærlige. Innlegget hennes i Bergensavisen tyder på at det er lang avstand mellom liv og lære. 


Ap var før valget 2015 garantisten for at bybanen ikke skulle gå over bryggen. Nå er  trasè over Bryggen vedtatt. De lovde at flere skoler ikke skulle legges ned. Nå er Haugland skole i Arne lagt ned og Nordvik og Riple i Fana. Eiendomsskatten skulle ikke øke. Den har økt hvert år siden 2015, og bikker en milliard i 2019. 

Utviklingshemmede skulle få egne boliger. Foreløpig er ingen nye boliger bygget og over 150 personer står i boligkø. Det skulle skinne i eldreomsorgen, men stadigflere venter på sykehjemsplass og de nye sykehjemmene de åpner ble vedtatt i forrige periode. Bryggen skulle bli bilfri, men det er ikke mulig å gjøre uten en bymiljøtunell som Arbeiderpartiet plutselig er imot.   

Engø maler et glansbilde av dagens byråde og hyller dem opp i skyene, med både  usannheter og veldig misvisende virkelighetsbeskrivelse. 

De tre sykehjemmene som Engø refererer til, ble vedtatt av Høyrebyrådet. Mangel på korttidsplasser harr økt de siste tre årene, fordi sykehjemskøene har økt tilsvarende. Brukerundersøkelsene har byrådet nærmest fjernet og de har re-kommunlisert to av byens mest veldrevne sykehjem, driftet av Aleris. 

Engø ønsker å ta mobbing på alvor, og det er vi alle enige om. Problemet er hva som foreslås av politikk og hvilke løsninger politikerne har. Høyre har foreslått mobbeombud i skolen, noe Arbeiderpartiet har stemt ned i bystyret. Hun mener også at lærertettheten ikke er fulgt opp av regjeringen. Mener hun da at hennes byrådskolleger som sitter i regjering lyver om bevilgninger og holder dem skjult for Bergen kommune? Lærernormen er Krf sitt store gjennomslag i den borgerlige regjeringen, jeg tror ikke de ville tolerert at den ikke ble gjennomført eller fulgt opp. 

Hun snakker også om en «knallhard» prioritering i budsjettene. Byrådets økning i byråkrati har vært på 27 %. Eiendomsskatten er høy, de kommunale avgiftene er høye og bompengene har nådd taket. Mange av kommunens utbyggingsprosjekter har gigantiske overskridelser. Den nye lærerhøyskolen er bare ett av mange eksempler på at Ap ikke har kontroll på kommunens pengebruk. 

Det er bra at Ap ønsker en ærlig valgkamp, men det blir ganske uheldig å først mane til oppriktighet fra politikernes side og så komme med en kraftsalve av overdrivelser og politisk retorikk som ikke har rot i virkeligheten.