Årsmøte i Bergen Høyre

Innledning v/ statsekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem  
Lørdag 6. februar arrangerer Bergen Høyre sitt årsmøte på Radisson Blu Hotell Norge. På årsmøtet behandles ordinære årsmøtesaker. Vi har gleden av å ønske statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem velkommen til Bergen. Han skal innlede om den økende arbeidsledigheten på Vestlandet og regjeringen sine planer for å bekjempe denne. 

Møtet starter kl. 11.00 og innkalling vil bli sendt til registrerte medlemmer av Representantskapet i Bergen Høyre. Bergen Høyre vil legge til rette for enkel matservering i etterkant av årsmøtet.

Informasjon om årsmøtene i bydelsforeningene finner du her.