Barnehageplass i gangavstand til egen bolig

Det er både mer miljøvennlig og veldig praktisk for småbarnsfamilier som kan gå til levering og henting i barnehagen. Derfor vil Høyre sørge for at flere får tilbud om barnehageplass i gangavstand til egen bolig.

Bergen skal være en trygg og god by å vokse opp i. Et godt barnehagetilbud til alle småbarnsfamilier er en viktig prioritering for Høyre. Vi vil at flere skal få tilbudet om barnehageplass i nærheten av der de bor, slik at færre trenger å bruke bil til henting og levering. 

For å få dette til trenger vi flere ideelle og private aktører som kan bidra til å styrke barnehagedekningen i Bergen. Vi syns det er synd at Arbeiderpartiet nekter å åpne den nye barnehagen i Damsgårdssundet, bare fordi den er privat. Det skaper unødvendige problemer for de foreldrene som ble lovet en barnehageplass i nærheten av boligen sin.

Vi har full barnehagedekning i Bergen takket være kommunale, ideelle og private som i et godt samarbeid gjør tilbudet bedre. Dette trenger vi mer av  ikke mindre av.

Høyre sier ja til de gode aktørene som vil bidra til at tilbudet styrkes, og nei til useriøse aktører som bryter kontrakter.