Beffen er 125 år - la oss sikre at den kan drives i mange år til!

Gratulerer Beffen med 125-årsjubileum. Takk for alle gode opplevelsene dere har gitt bergensere og turister og at dere er et artig tilskudd til byen vår!

Høyre foreslo å bevilge 100.000 til Beffen for å sikre videre drift. Vi fikk ikke flertall for det men vi gir oss ikke, vi håper Bystyret ved en seinere anledning kan vedta å gi Beffen et lite bidrag slik at vi sikrer at det kan drives videre. 

Beffen er noe av det som kjennetegner Bergen og det vil være trist om den må legge ned. Dessverre har inntektene de siste år gått nedover og båten står i fare for å måtte gi opp. Det er ikke store summene de trenger for å kunne fortsette å drive og det vil vi gjerne bidra til.

Ordførerkandidat Hilde Onarheim om Beffen:

"– De som driver båten er idealister. Denne kulturinstitusjon må få mulighet til å drive videre. Vi ønsker å støtte Beffen med 100.000 kroner for å sikre videre drift."