Bergen Høyre ønsker mangfold i eldreomsorgen

Høyres ordførerkandidat Hilde Onarheim (Foto: Hans Jørgen Brun)

Bergen Høyre vil styrke valgfriheten i eldreomsorgen ved å invitere flere private aktører til å bidra.

Høyres ordførerkandidat i Bergen, Hilde Onarheim, mener eldreomsorgen må styrkes ved å legge til rette for mer privat samarbeid. Dette vil gi muligheter for bedre tjenester og lavere sykefravær.

Kommunen skal ikke ha monopol på gode løsninger. Høyre mener at konkurranse i samspill med kommunene gir oss både bedre tjenester og mer kunnskap om hvordan fremtidige utfordringer i helse – og omsorgssektoren kan løses.

I forbindelse med programarbeidet som legger grunnlaget frem mot valget i 2019 har Bergen Høyre også tatt til orde for å gjeninnføre åpne brukerundersøkelser i kommunen slik at vi faktisk vet hvordan de eldre, pårørende og ansatte har det.

Jeg tror på åpenhet i eldreomsorgen. Vi må være ærlige på hvor problemene ligger og hvilke tiltak som må prioriteres. Vi kan ikke løse utfordringer hvis vi ikke vet hvor de er. Byrådet snakker mye om åpenhet men når det kommer til den praktiske utførelsen svikter de dessverre våre eldre.

Onarheim påpeker også på at rekommunaliseringen til Arbeiderpartiet i 2016 var uten mål og mening. Odinsvei og Søreide sykehjem, som ble tatt tilbake til kommunal drift etter sist kommunevalg, vant priser for lavt sykefravær og fornøyde beboere. I stedet for å miste ansvar burde de være eksempler til etterfølgelse.