Bergen kommune skal være åpen og inkluderende!

Ordførerkandidat Hilde Onarheim, Mats Bendiksen og Arbeidsminister Anniken Hauglie

Hilde Onarheim og Arbeidsminister Anniken Hauglie har hatt møte med Mats. Han er utdannet vernepleier, men har vært arbeidsledig i flere år. Han og mange andre med nedsatte funksjonsevner møter en stengt dør til arbeidslivet. Onarheim vil åpne døren til arbeidslivet for flere, og vil derfor styrke kommunens traineeordning.

Siden 2011 har Bergen Kommune hatt en traineeordning, men den har bare ført til at fire personer har fått jobb i kommunen. Til sammenligning innførte Oslo i 2014 en tilsvarende ordning og der har 25 personer med fysisk funksjonsnedsettelse fått jobb gjennom kommunen. 

Vår ordførerkandidat, Hilde Onarheim, fremmet forslag om en bedre ordning i Bergen. Hun mener de utgjør en betydelig ressurs som vi i dag ikke benytter: 

«Det er mange jobber i kommunen som kan tilpasses rullestolbrukere. Både for de det gjelder og kommunen hadde det vært en stor fordel å få flere av disse i arbeid slik at de får brukt kompetansen sin.»   

På regjeringshold har Anniken Hauglie og Erna Solberg igangsatt en inkluderingsdugnad, målet med denne er at ingen skal gå ut på dato. I arbeidslivet skal det være rom for alle. Anniken er klinkende klar på at dette er et felles prosjekt for privat og offentligsektor og da må kommunen også dra lasset.  

«Bergen kommune går frem som et godt eksempel, vi trenger flere politikere som Hilde»