Bergen på sitt beste er når byen vokser, ikke når bergenserne flytter ut

Hans Kristian Thorbjørnsen

Bergen er verdens beste by. Vi har Ulriken, Brann, Akvariet, Bryggen. Syv fjell, dype fjorder og Erna Solberg. Her, i Bergen, vil jeg bo resten av livet mitt og den gleden vil jeg dele med flere. 

Ferske tall viser at vi har passert 280.000 innbyggere i Bergen. Vi blir flere, men ikke mange nok. I høst skrev Bergensavisen en serie om at ”Bergen lekker”, altså at mange velger å flytte ut av denne vakre byen, og til våre nabokommuner. Dette er en utfordring for byen vår. Bergen på sitt beste er når byen vokser, ikke når bergenserne flytter ut. 

Bergen på sitt beste er når småbarnsfamiliene velger å bo i Bergen fordi boligdrømmen finnes her, fremfor i andre nabokommuner. Dessverre har vi et Ap-byråd og en byutviklingsbyråd fra Arbeiderpartiet som sier kategorisk nei til å bygge. Nei til rekkehus, leiligheter og næringseiendom. Det kan virke som om byrådet ikke liker hverken nye Bergensere eller nye arbeidsplasser. Høyre mener byen trenger gode arbeidsplasser, og flere steder Bergenserne kan bo. Vi trenger en kommune som sier ja til å utvikle byen vår. 

Ap-byrådet er for opptatt av å lete etter grunner til å si nei til initiativ, enten de kommer fra innbyggere eller utbyggere. Høyre vil si ja til dem som vil bygge byen vår. Bergen er på sitt beste når unge, voksne, pensjonister, studenter og småbarnsfamilier kan bo sammen, i både sentrum og i bydelene. 

Statsminister Erna Solberg lyttet til bergenserne når byrådets bompengesatser ble for høye. Regjeringen vil nå gjøre det mulig å trekke fra bompengene på skatteseddelen. I Bergen har Høyre foreslått å gi reduksjon i bomringen til familier med barn, og å utvide timesregelen fra én time til tre timer.

Når byrådet leverer et regnskap med nesten 1 milliard, 1000 millioner, i overskudd så er det vanskelig forstå at de ikke ønsker å gjøre noe for å lette på skatte- og avgiftstrykket for bergenserne. Dette er med på å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å flytte ut av byen vår. Når kommunene leverer store overskudd og samtidig krever inn mer i eiendomsskatt og kommunale avgifter så gjør nesten byrådet et aktivt valg for å dytte dem til en av nabokommunene.

Bergen på sitt beste er en by for alle. En by som inviterer folk inn, ikke presser dem ut. Bergen på sitt beste er når vi blir flere bergensere. Bergen på sitt beste er når Vestlandets hovedstad er en slagkraftig motpol til Østlandet og flytter makt tilbake der den hører hjemme. Vi trenger et nytt skifte i denne byen, et byråd som har ambisjoner for byen og som ønsker flere bergensere og flere arbeidsplasser velkommen.