Bergen som europeisk kulturhovedstad

Ordførerkandidat Hilde Onarheim

I dagens bystyremøte fikk ordførerkandidat Hilde Onarheim fullt gjennomslag for sitt forslag om at Bergen igjen skal søke om å bli europeisk kulturhovedstad.


Hilde Onarheim foreslo i dag at Bergen skal søke om å bli europeisk kulturhovedstad. Bergen hadde denne statusen i 2000 sammen med flere andre europeiske byer, og kulturbyåret fikk mye å si for utviklingen av Bergen som kulturby.

Det ble fra flere på bystyrets talerstol mimret om deres beste minner fra 2000, men viktigere enn den festen det året var er de langsiktige positive virkningene året ga. Både Bergen Rockaktører (BRAK), Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) og Oktoberdans er eksempler på «ektefødte» barn av kulturbyåret. Carte Blanches internasjonale virksomhet startet med et dansenettverk mellom de ni kulturbyene – det var starten på institusjonens internasjonale anerkjennelse.

Forslaget fra ordførerkandidaten fikk enstemmig støtte fra bystyret, og det er dermed klart at Bergen igjen skal prøve å bli Europeisk kulturhovedstad. De første mulighetene for dette er i 2027 eller 2030.

I sin begrunnelse for forslaget sier Hilde Onarheim: «Status som Europeisk kulturhovedstad vil kunne gi en fantastisk anledning til å samle alle gode krefter i kulturbyen Bergen, fra amatører til profesjonelle , og arbeide for en mønstring som igjen setter Bergen på hele verdens kulturkart.» Du kan lese hele forslaget hennes her.

Under debatten fremhevet Henning Warloe betydningen av at Bergen styrkes som kulturby, dette er viktig for å kunne utfordre hovedstaden hvor det aller meste av investeringene på kunstfeltet gjøres.