Bergen trenger flere svømmehaller

Oppussing av Bergens svømmehaller er på overtid

Det ble bygget mange svømmehaller i Bergen på 70-tallet, da satset man på at det skulle være minst en svømmehall i hver bydel. I tillegg ble det bygget opplæringsbasseng på noen skoler. Det ble etablert systematisk svømmeopplæring, svømmeklubber og et folkehelse eller mosjon tilbud i alle bydeler. Etter den storstilte byggingen for ca. 50 år siden ble det knapt bygget en hall før vi i 2014 fikk vi AdO Arena i Bergen. Nå dekker alle disse gamle svømmehallene et behov på overtid, de står der og skriker etter vedlikehold eller på å bli erstattet av en ny svømmehall som tilfredsstiller dagens både tekniske- og sikkerhetskrav. 

Nå er det vedtatt at Ortun bassenget skal rives og at det skal bygges en ny svømmehall, dette er jo en gledelig nyhet for brukerne av bassenget. Det er imidlertid noen skår i gleden, for hvor skal disse brukerne trene, lære seg å svømme, mosjonere osv. i riving- og byggeperiode som er planlagt til å være minst to år. 

Det er mange bassenger i Bergen som trenger oppgradering eller sanering for å bli erstattet. Ortun svømmehall i Fyllingsdalen er planlagt revet og erstattet med nytt basseng. Åstveithallen, svømmehallen på Garnes, Ytrebygda og Slåtthaug nærmer seg femti år, med Stemmemyren ikke så langt bak. Dette betyr at både kommunen og svømmeklubbene i Bergen må begynne å forberede seg på driftsavbrudd og varig stenging de nærmeste årene. Storetveit er allerede lagt ned. 

En løsning på utfordringene med dette er at vi får satt opp midlertidig basseng som kan flyttes fra prosjekt til prosjekt. I Bergen vil det være stort behov for midlertidig basseng i mange år fremover. Det er da viktig å finne en bassengløsning som kan demonteres og flyttes til neste prosjekt. Her kan vi i Bergen vise vei, vi kan bli gode på dette. 

I vinter ble det vedtatt i bystyret at byrådet skal utrede en løsning med midlertidig basseng på Ortun, etter initiativ fra Høyre. Vi vet at det har blitt bygget slikt basseng i Kristiansand da de bygget Aquarama svømmehall. Dette bassenget fungerte godt under byggeperioden både for svømmere, mosjonister og skolesvømming. 

Å svømme er livsviktig å lære seg og kjempe bra for folkehelsen. Bergen trenger å bygge videre på det flotte idrettsmiljøet byen har.