Bergensskolen skal bli Norges beste skole

Høyre vil at Bergensskolen skal bli best i landet. Da trenger vi flere og bedre lærere, tilpasset undervisning og muligheten til å ta fag på høyere nivå. 

Vi vil at Bergensskolen skal være Norges beste skole. Kunnskap og mestring i skolen er en av våre viktigste saker i valgkampen, og for å sikre at alle elever lykkes med videre utdanning og arbeid vil vi: 

  • Gi mer til etter og videreutdanning av lærere
  • Etablere eget mobbeombud i Bergensskolen
  • Innføre strengere regler for mobilbruk
  • Fleksibel skolestart
  • Eget realfagsprogram i grunnskolen
  • 11. skoleår
  • Flere plasser på VilVites sommerskole
  • "Teach First"  lærere med spesialkompetanse i realfag 
  • Ansette flere lærere 
  • Gi elevene muligheten til å ta fag på høyere nivå

Det mener vi er Bergen på sitt beste! Og vil du ha Norges beste skole? Da må du stemme Høyre 9. september.