Bergensskolen må bli Norges beste skole!

Vårt mål er at Bergensskolen skal være Norges beste skole. Skolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av bosted eller sosial bakgrunn.


Alle barn er forskjellige og derfor må skolen skape læringsglede og mestring gjennom variert og tilpasset undervisning. Høyre vil prioritere fagene som gir grunnlag for læring i alle andre fag – basisfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

Det er viktig at overgangen mellom barnehage og skole blir mest mulig sømløs, slik at de yngste barna møter en skole som er tilpasset den enkelte elevs behov. Samtidig må elever som trenger ekstra hjelp de første årene oppdages tidlig for å sikres best mulig oppfølgning. Derfor må elevenes ferdigheter kartlegges i starten av skoleløpet, slik at ekstra ressurser og tiltak kan settes inn for de som trenger det mest.

Her er 10 konkrete forslag vi vil gjøre for Bergensskolen:

  • Innføre fraværsgrense i ungdomsskolen
  • Innføre mobilforbud i grunnskolen, med unntak av der den skal brukes i undervisningen
  • Prioritere tidlig innsats i barnehagen
  • Innføre mobbeombud i skolen
  • Tilby elever sommerskole på Vil Vite fra ungdomsskolen til vidergående
  • Fortsette å tilby videre- og etterutdanning for lærerne
  • Ansatte flere helsesykepleiere og skolepsykologer
  • Følge opp foreldre som gjentatte ganger ikke møter på foreldremøter ol.
  • Ha mer praktisk undervisning i skolen
  • Satse på utendørs svømmeundervisning