Bybane i tunnel

Vi har lagt frem forslag til bybanetrase i tunnel gjennom sentrum. Les mer om forslaget her.

Høyre gikk til valg på at bybanen til Åsane skal gå gjennom sentrum i tunnel. Vi har i dag lagt frem et forslag til løsning. Vår løsning innebærer et underjordisk stopp som blir knutepunkt for alle bybanetraseer i rådhuskvartalet. Dette er fremtidsrettet og miljøvennlig, samtidig som det sikrer at verdensarvstedet Bryggen blir skjermet og kan gjøres helt trafikkfri i fremtiden. Forslaget blir fremmet sammen med Frp, Mdg, Sp og Rødt i bystyremøtet 20. april 2016.

Vi ønsker gode løsninger for Bergen sentrum som tar hensyn til byens historie, bebyggelse og topografi. Gatene til den historiske sentrumskjernen er for trange til biler, baner, sykkelveier, gående, folkeliv, buss og varetransport. En del av løsningen er å legge bybane i tunnel. Dette sikrer en raskere bybane til Åsane, og muligheten til å etablere flere bybanelinjer i fremtiden. Tunnel skal gå fra sentrumsstoppet i rådhuskvartalet videre til Nøstet/Dokken for å sikre et effektivt sentrumsstopp, bedre betjening av sentrum og mulighet for en rask bybane mot Laksevåg og Bergen vest.

I Sandviken ønsker Høyre en lang tunnel og stopp i Amalie Skrams vei, og ett stopp under bakken i området Nye Sandviksvei/Rothaugen/Sandviken Kirke. Vi ønsker ikke at det skal legges bybanetrase i Sjøgaten. Fra Amalie Skrams vei til NHH ønskes primært forlengelse av begge løp i Fløyfjellstunnelen, hvor bybanetrase legges i eksisterende vei, og det andre feltet til nærtrafikk og sykkelveier.

I Åsane ønsker vi at to forslag skal utredes. Det første er Alternativ 2C fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum, og det andre er traseen vedtatt av Bystyret i sak 137/14 hvor det er bybanestopp på C-feltet.

Med utgangspunkt i at Bryggen skal være bil- og banefri, ønsker vi at det startes opp en mulighetsstudie sammen med tilknyttede aktører. I dette arbeidet skal man vurdere å utvide hvilket geografisk område som skal omfatte verdensarvstedet for den historiske delen av sentrum. Det skal utredes og planlegges en sammenhengende høykvalitets sykkelløsning fra Sentrum til Åsane parallelt med reguleringsplan for Bybanen. Det skal etableres sykkeltunnel mellom NHH og Eidsvåg.

Valgresultatet viste at 80% av velgerne stemte på partier som ønsker en bybane i tunnel, men Arbeiderpartiet valgte makt fremfor politisk gjennomslag. Dette mener Høyre er trist, og vi vil fortsette kampen for et kollektivsystem som er fremtidsrettet, i harmoni med verdensarven og miljøet.