Når mindretallet skal bestemme

Arbeiderpartiet har akseptert at partier med totalt 18,5 % av stemmene skal bestemme hvordan bybanen skal gå igjennom sentrum de neste hundre årene. Det er ikke bare en dårlig løsning, men også et demokratisk problem.

Forrige onsdag stemte Ap mot partivedtakene sine, mot partiprogrammet sitt, og mot valgløftene sine. I bytte får de posisjoner i fire år. Selv om de burde spilt med åpne kort under valget, vet vi nå, i det minste, hvor mye – eller lite – man kan stole på dem. Deres engasjement for en bybane i tunnel rakk ikke lengre enn at de forhandlet det bort ved første mulighet.

Ap har imidlertid et problem: I 2019 må de se velgerne i øynene. Ved neste kommunevalg vil det være to klare alternativ å velge mellom. Vi har allerede sett Ap sin utdaterte, saktegående løsning. Vi har et annet, og mye bedre alternativ. Høyre har fremmet et forslag sammen med Frp, MDG, Rødt og Senterpartiet, som prøver å løse utfordringene for bybanen i Bergen sentrum. For oss er denne løsningen logisk og åpenbar: Sentrumsgatene er trange, og derfor bør en rask bybane og øvrig gjennomgangstrafikk legges i tunnel, mens de sjønære byrommene våre forbeholdes gående, syklende, folkeliv og folkefest.

Dette er det Høyre gikk til valg på. Vi har sagt i vårt program at vi ikke vil ha bybanen over Bryggen. Og dette står vi på. I valgkampen var vi også klare på at de store partiene etter valget – uansett valgresultat – måtte senke skuldrene, og prøve å finne gode felles løsninger om de store byutviklingsspørsmålene i Bergen. Dette har vi gjort før med Bergensprogrammet. Bybanen til Åsane burde også være en slik sak.

Arbeiderpartiet valgte i stedet å kjøre et sololøp med KrF og Venstre for å sikre seg selv makt lengst mulig. De kunne gitt klar beskjed i byrådsforhandlingene om at denne type saker krever et bredere flertall. Det valgte de ikke å gjøre. Det er svært skuffende. Harald Schjelderup fikk 38 % av velgernes støtte. Et bedre utgangspunkt for forhandlinger kan man ikke drømme om. Han tok ikke godt nok vare på tilliten. Schjelderup må enten være en svak forhandler, eller en leder som velger makt fremfor å ivareta byens interesser i store, langsiktige infrastrukturspørsmål. Jeg håper på det første, men frykter det siste.

Jeg tror ikke bygging av bybane over Bryggen er iverksatt i 2019, og bra er det. Det gir oss mulighet til å rette opp feilen Arbeiderpartiet nå begår. Erfaringen forrige gang bybanen mot Åsane ble planlagt, et par år tilbake, viste hvordan det i praksis er vanskelig for et mindretall å overkjøre det store flertall.

Nå er det Byrådet som forsinker bybanen, fordi de vil tvinge igjennom en upopulært og uholdbart løsning, som neppe blir noe av. Flertallet vinner som oftest til slutt – heldigvis.


En kortere versjon av dette leserinnlegget stod på trykk i Bergens Tidende 29.04.2016.