Boligutbygging i Bergen

Eivind Hermansen, 4.kandidat


Det er Høyre som sto bak byggingen av bybane til Flesland. Her har vi fått fortetning, men boligene er dessverre i dyreste laget. Fortetningen som vi har hatt til nå er en del av Gå-byen Bergen som Høyre har fått vedtatt. Det ser det ut til at MGD har glemt! 

Den største by spredningen er alle barnefamiliene som flytter ut av byen. Vi klarer ikke å bygge nok boliger og Bergensere flytter til Askøy og nye Øygarden. Det tar ikke dagens KPA innover seg. Det er viktig at vi husker på at ikke alle vil bo langs bybanen. Vi har derfor fremmet forslag om at det skal lages en småhusplan slik at familier har rå til å bo i byen vår. 

Så skal vi selvfølgelig bygge i flere området der det ikke er god kollektivtransport, men dagens modell legger opp til at det nesten ikke bygges boliger og at barnefamilier flytter ut. Her tenker vi blant annet på området på Dyngeland som dessverre et tatt ut av vedtatt KPA. Det må fremdeles være mulig å få bygget en bolig med hage i byen vår 


Med vennlig hilsen

Eivind H. Hermansen

4. kandidat for Høyre