Byrådet øker eiendomsskatten og bryter ferske valgkampløfter

Gruppeleder Hilde Onarheim, foto: Hans Jørgen Brun

I bystyremøtet 25. september la byrådet frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for fireårs-perioden. Ikke uventet legger budsjettet opp til en endring av eiendomsskatten slik at de boligene som er rimelige i dag må betale mer. Samtidig øker kommunale avgifter og stort sett alle kommunale tjenester blir dyrere. Det betyr at Bergen også fremover vil være en dyr by å bo i.

Budsjettet for Bergen er de politiske prioriteringene som byrådet legger opp til for Bergen. Forslaget som ble lagt frem i går legger blant annet opp til at de kommunale tjenestene blir dyrere, aktivitetstilbudet for eldre i omsorgsboliger fjernes og SFO øker i pris. 

Tidligere i år gav regjeringen kommunene i Norge en mulighet til å redusere eiendomsskatten for privatboliger. Dessverre har Arbeiderpartiet gått inn for å stoppe dette ved å redusere bunnfradraget og øke skattesatsen. Økt bunnfradrag ble senest i fjor høst løftet fram som en sosial satsing av byrådet. Dette er nå allerede reversert, som resulterer i at flere boligeiere må betale eiendomsskatt.

Gruppeleder Hilde Onarheim er overrasket over hvor raskt løfter fra valgkampen blir brutt: "Det er et paradoks at Ap gjennom hele valgkampen har lovet velgerne gratis SFO, men ender opp med å gjøre SFO dyrere for de aller fleste. 3 millioner til gratisplasser er langt fra valgløftet til skolebyråd Linn Engø."

Byrådet går også inn for kutt som går hardt utover utviklingshemmede i Bergen:

  • Kutt på 10 millioner i individuelle fritidsaktiviteter i bofellesskap
  • Kutt på 10,5 millioner i tiltak «Garantert fritid» som skulle sikre 3 timer egenstyrt fritid

I lang tid har det vært en god ordning i kommunen der unge kan få sommerjobb i den kommunale helsetjenesten. Dette har vært et godt tilskudd for de eldre og en fin mulighet for å få erfaring med arbeid med eldre for unge bergensere. Denne ordningen foreslår nå byrådet å fjerne. 

Hilde Onarheim hadde også håpet at byrådet hadde hatt større ambisjoner for skolehelsetjenesten: "Det er ikke lagt inn noe ekstra ut over det som regjeringen
legger opp til på ungdomshelsetjenesten. Byrådet tar dermed ikke ungdommene på alvor og unnlater dermed å bruke en fin mulighet til å forebygge frafall."

Høyres bystyregruppe går nå i gang med alternativt budsjettarbeid for 2020. Vi ønsker i dette arbeidet å vise hvordan vi vil at Bergen skal styres neste år. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill eller gode ideer!