Byrådet foreslår en nei-plan for Bergen

Torsdag forrige uke la byrådet i Bergen frem kommuneplanens arealdel, byens plan for byutvikling de neste årene. Planen er så omfattende at det vil bli vanskelig å utvikle byen til det beste for dem som bor her, mener byrådslederkandidat Harald Victor Hove og fraksjonsleder i komite for byutvikling og miljø, Norvald Visnes. 


I forslaget fra byrådet er en rekke boligprosjekter skrinlagt til fordel for friluftsområder. Boligprosjekter som har vært planlagt over lengre tid blir nå ikke realisert og mange utbyggere, innbyggere og initiativtakere kan vente seg en kommune som også fremover leter etter grunner til å si nei, fremfor å lete etter grunner til å si ja til de gode ideene. 

Arbeiderpartiet og byrådet legger opp til at den nye bydelen på Dokken skal utvikles etter en offentlig plan. Det vil være direkte skadelig for utviklingen og fremdriften av dette prosjektet. Høyre mener vi må se til Bjørvika i Oslo og «Fjordbyen» hvor kommunen i samarbeid med private planleggere og aktører bygde en helt ny bydel med nærhet til sjøen, akkurat slik Dokken kan bli. 

Byrådets forslag til hvordan byen vår skal utvikle seg fremover er sterkt i strid med det folk faktisk ønsker: bare ti prosent ønsker å bosette seg i omegnskommunene. Likevel flytter småbarnsfamiliene til Askøy, Fjell og Os fordi det er der de finner boligdrømmen. Når de fleste barnefamilier ønsker å bo i enebolig, men byrådet legger opp til å bare bygge mindre leiligheter langs bybanetraseen mener vi at de direkte driver barnefamiliene ut av Bergen. Det er dårlig boligpolitikk, og det er dårlig klimapolitikk. Bare fra Os kommune pendler 40 prosent til Bergen hver dag. Det gir et dårlig klimaregnskap for byen vår. Denne utviklingen vil vi gjøre noe med.

Høyre vil ha en kommune som sier ja, fremfor en kommune som leter etter grunner til å si nei. Det betyr at vi skal si ja til private, kreative initiativ. Og det betyr at vi skal si ja til boligprosjekter som ligger andre steder enn langs bybanetraseen, og det betyr at vi skal bygge flere og bedre familievennlige boliger slik at barnefamiliene flytter «hem». Det er Bergen på sitt beste.