Bystyremøte 17. februar

I møtet 17. februar vedtok Bergen bystyre en rekke viktige saker. Våre representanter markerte seg godt på viktige områder for Bergen. 

Bystyremøtet 17. februar tok for seg en rekke saker - blant annet to interpellasjoner fra våre egne representanter og flere muntlige spørsmål. 

Jana Midelfart Hoff og Anette Strand la frem forslag om en mer arbeidsrettet integrering i Bergen, og fikk vedtatt at byrådet skal sørge for at kommunen i samarbeid med relevante aktører vurderer hvordan språkopplæringen kan gjøres mer innrettet mot arbeidslivet. Dette vil være en svært viktig del av det kommende integreringsarbeidet i kommunen. Det ble også vedtatt at man skulle ta en gjennomgang av dagens introduksjonsprogram. 

Dag Skansen fremmet også interpellasjon om lokalisering av ny byarena i Bergen. En byarena er etterlengtet - både fra politikernes side og fra idretten. Bystyret vedtok til slutt å vurdere flere alternativer og lokasjoner for en fremtidig byarena, og skal legge dette frem som en sak for bystyret i løpet av 2016. 

I tillegg til dette behandlet bystyret høringsuttalelse om forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse - og omsorgstjenestene, om flypassasjeravgift og vedtok helhetlig brannsikringsplan - sikring av tett trehusbebyggelse i Bergen. Her foreslo representanten Henning Warloe å legge inn et punkt som Brannvesenet selv anbefalte - nemlig å forby bruk av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen. Forslag ble enstemmig vedtatt av bystyret. 

Foruten behandling av sakene stilte gruppeleder Martin Smith-Sivertsen muntlig spørsmål til byrådslederen vedrørende åpenhet i Bergen kommune. Spørsmålet var knyttet til saken om forsker Lars Thomassens behandling da han besøkte komite for helse og sosial for å snakke om slagbehandlingstilbudet i Bergen kommune. Byrådslederen svarte hverken på spørsmålet om åpenhet eller om han skulle sørge for at helsebyråden viste frem sin korrespondanse med sin tidligere arbeidsplass i denne saken. Vi mener det er synd at byrådslederen avfeier denne saken og mener han bør sørge for at prinsippene i egen byrådsplattform opprettholdes. 

Asle Steiestøl Wingsternes stilte også spørsmål om skjenkereglementet til Bergen kommune og hvilke retning skjenkepolitikken nå får ved skifte av byrådsmakt. Skjenkepolitikken til kommunen er en sentral del av byens næringspolitikk og Høyre mener byens utesteder må ha forutsigbare rammer slik at de kan driftes på best mulig måte. Vi forventer at byrådet ikke utøver ny skjenkepolitikk før nytt skjenkereglement er vedtatt i bystyret. 

Du kan lese alle bystyrets saker her