Foreslo å etablere Dokken Utvikling AS

Høyres bystyregruppe

I årets første bystyremøte ble flere viktige saker for Bergen behandlet. Høyres bystyregruppe foreslo blant annet å etablere Dokken Utvikling AS for å sikre rask utvikling av bydelen når godshavnen flyttes til Ågotnes. 

Representanten Henning Warloe stilte også spørsmål om steningen av Ortun skole som medfører at Bergens Svømme og Livredningsklub står helt uten fasiliteter. Bassenget skal etter planen rives, og Warloe spurte byrådet om de har vurdert et midlertidig basseng i perioden frem til et nytt står klart. 

Hilde Onarheim, gruppeleder og ordførerkandidat, fremmet et eget privat forslag om traineeordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre dem bedre tilgang til kommunale stillinger. Forslaget til Hilde ble dessverre stemt ned, men Høyre vil jobbe videre med å sikre bedre tilgang til kommunale jobber for mennesker som Mats Bendiksen som har søkt på mange jobber uten å få tilbud om stilling

Representanten Jana Midelfart Hoff fremmet en egen interpellasjon om plast i gressplener og fikk med seg hele bystyret på et enstemmig vedtok om å forby dette. Byrådet skal legge frem en sak før sommeren som viser hvordan dette skal gjøres i praksis. 

Høyres bystyregruppe fremmet også et forslag om å etablere Dokken Utvikling AS for å sikre fortgang i arbeidet med å utvikle Dokken når godshavnen flyttes til Ågotnes. Denne ble dessverre nedstemt av byrådet. Byrådsleder Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet har selv sagt at han vil etablere et eget selskap som skal utvikle området, og vi syns derfor det er rart at han ikke vil støtte Høyres forslag.

Les gjerne innlegget til vår byrådslederkandidat Harald Victor Hove som tar for seg hvordan Høyre vil utvikle Dokken og «Havbyen».

Bystyret behandlet også den årlige ASSS-rapporten, en rapport som sammenligner kommunene i Norge på flere områder. Bergen kommune sammenlignes med ti andre kommuner, og har blitt den minst effektive av de ti. Vi fremmet derfor en merknad sammen med FrP om at byrådet må komme tilbake til bystyret med en sak som forklarer mulige årsaker for hvorfor dette har blitt utfallet. Høyre mener denne trenden må snu, men fikk ikke flertall for merknaden. 

Du finner flere saker fra bystyremøtet her. Neste bystyremøte er 13. mars i Gamle Rådhus.