Oppsummering av bystyremøte i juni

Denne uken ble vårens siste bystyremøte avholdt. Kommuneplanens arealdel, årsregnskap og forslag om Fysak-hall i Ytrebygda var blant sakene som ble behandlet, her følger en oppsummering av noen av de viktigste sakene.

Caroline Taule fremmet forslag om Fysak-hall i Ytrebygda, dette ville dessverre ikke bystyret forplikte seg til. Til Fanaposten sier hun: «– Det er en viktig sak for meg som har vokst opp i Ytrebygda. I de to søndre bydelene bor det til sammen 70.000 innbyggere, mange av dem barn og ungdom, men det er få aktivitetstilbud til de som ikke driver organisert idrett.» Bystyret stemte ikke for konkrete forslag om dette men det ble enstemmig vedtatt at det skal vurderes egnede tomter for Fysak i Fana/Ytrebygda. Les mer i Fanaposten her: https://bit.ly/2Y6OtC4

Bystyre har behandlet Årsregnskap og årsmelding for 2018. Kommunen gikk i 2018 med et overskudd på 932 millioner, mye av dette skyldes at investeringer er forsinket og dermed belaster seinere budsjettår. Her kommer det fram at stønadslengden for sosialhjelpsmottagere øker i Bergen kommune. Vi fremmet merknader om dette og utfordringer ved en rekke av kommunens investeringsprosjekter. En god del prosjekter blir ikke gjennomført innen den tiden som er planlagt.  Et annet stort problem er betydelig økte kostnader på titalls prosjekter. Vår 2.kandidat Marte Leirvåg har vært i Bergensavisen om økte kostnader, les saken her: https://bit.ly/31GwrbL

Den største saken disse dagene, og muligens også den viktigste i hele perioden, var behandlingen av Kommuneplanens Arealdel. Primært ønsket vi å sende saken tilbake til Byrådet fordi de ikke har levert det Bystyret enstemmig har bestilt: En mindre detaljert KPA som vil gi grunnlag for kortere saksbehandlingstid og større mulighet til å finne gode løsninger i hvert konkrete tilfelle. Da dette forslaget falt fremmet vi våre forslag om enklere bestemmelser og et plankart der vi vil tillate utvikling med boliger i flere områder. Les egen sak på nettsiden om denne saken: https://bit.ly/2MXT7AU

Miljøpartiet de Grønne fikk flertall for forslag om å erklære klimakrise i Bergen kommune. Det har kommet en del slike erklæringer i andre land allerede, deriblant både i det britiske og irske parlamentet og diverse byer. Stortinget og en rekke andre kommuner og fylker skal ta stilling til erklæringen i løpet av måneden.