Bystyret har vedtatt en plan for Bergen som ikke gir de svarene byen trenger

Byrådslederkandidat Harald Victor Hove og Ordførerkandidat Hilde Onarheim

I dag og i morgen er det vårens siste bystyremøte, den største saken var Kommuneplanens Arealdel(KPA) som ble behandlet i dag. Bystyret vedtok en plan som ikke vil gi god utvikling i byen men kan forsterke trenden der flere og flere må reise ut av kommunen for å finne boligen de har lyst på.Hilde Onarheim tok i sitt innlegg opp byrådets manglende vilje til samarbeid i saken: «Det er synd at byrådet i denne saken ikke har vist noen vilje til å søke gode kompromisser som kan stå seg i mange år. Dette har det vært kultur for før og seinest i 2010 ble Arbeiderpartiet invitert inn av Høyre til en arbeidsgruppe som sammen ble enig om gode løsninger for Bergen som kunne stå i lang tid og også ved maktskifter.»

Høyres forslag innebærer kortere og mindre detaljerte bestemmelser. Dette vil gi kortere saksbehandlingstid og større mulighet til å bruke skjønn i den enkelte saken. Bystyret har vedtatt bestemmelser på 40 sider til tross for at bystyret har bestilt en mindre detaljert KPA. I Oslo styrer det rødgrønne byrådet på 12 sider med bestemmelser.

Innenfor områder der det tillates boligutbygging tas det ut flere boligområder der en kan bygge familieboliger og andre varierte boliger som vil gjøre Bergen mer attraktivt. I dag flytter mange ut av kommunen for å finne sin bolig og ved å hindre utvikling av disse områdene kan denne utviklingen styrkes. Høyre ønsker å tillate utbygging i disse områdene under betingelse at det gjøres på en måte som ikke gir en for bilbasert utbygging, hva disse tiltakene er vil variere fra område til område. Løsningen for miljøet er ikke å sende folk som jobber i Bergen ut av kommunen, det gir tvert i mot større utslipp.

Les også vårt innlegg om KPA i Bergens Tidende: https://bit.ly/2MXsMmQ